Henstilling på plads, men med mangler

Der er store mangler i henstillingen

EU’s udenrigs- og Europaministre har netop vedtaget en såkaldt henstilling om ”koordinering af foranstaltninger, der berører den frie bevægelighed”, som skal sikre mere fri bevægelighed for rejsende mellem EU-landene under den igangværende Corona epidemi og se på mulighederne for at harmonisere regionsopdelte rejsevejledninger. Der er desværre kun tale om en henstilling til EU’s medlemslande og den er dermed heller ikke bindende for de enkelte lande. Aftalen har også en lang række mangler og er på trods af positive elementer langt fra god nok.

Udenrigsminister Jeppe Kofod indikerer selv i en kommentar til Danmarks Radio at der ikke nødvendigvis ændres på de danske rejsevejledninger: ”Der er tale om en EU-henstilling, hvilket betyder, at aftalen ikke er bindende. Derfor er landene ikke forpligtet til at følge de nye guidelines. Og det er vigtigt, for danskernes sundhed har fortsat førsteprioritet. Det skal altid gøres på en måde, hvor vi fra dansk side sikrer vores sundhed og sikkerhed.”

Den manglende forandringsparathed er vi selvsagt ikke tilfredse med i Danmarks Rejsebureau Forening, hvorfor vi i dag, 14. oktober, og tidligere på ugen har givet interview til en række medier om emnet.

NET, som er et netværk af repræsentative brancheorganisationer fra den private sektor inden for europæisk turisme, og som DRF også er medlem af via den europæiske rejsebureau forening ECTAA, er heller ikke glade for indholdet i henstillingen. NET er dog glade for, at der tilsyneladende er villighed i EU til at se på, hvordan man kan koordinere rejsevejledningerne i hele EU. Det er også glædeligt, at man i Ministerrådet vil undersøge kriterier for at kortlægge risikoområder på regions- og ikke landeniveau.

Men henstillingen er slet ikke nok til at genoprette de rejsendes tillid til, om det nu også er sikkert at rejse til andre EU-lande. Desuden er der flere mangler i henstillingen, som medlemslandene har vedtaget. Aftalen mangler blandt andet transparens, og det gør det vanskeligt for både rejsende og rejsearrangører at planlægge hvor de har lyst til, og kan, rejse hen i EU. Aftalen, som er vedtaget er nemlig for vag.

 

Man definerer for eksempel ikke tydeligt, hvilke regler der skal gælde for rejsende, der rejser mellem regioner med forskellig farve (dvs. forskellig risikovurdering), man nævner heller ikke noget om forslaget om at droppe karantæner ved indrejse og i stedet kræve test af indrejsende.

Slutteligt har man i Rådet heller ikke adresseret problemet med at rejsevejledningerne publiceres med alt for kort varsel til stor gene for både rejsende og rejsearrangører.

Derfor opfordrer NET nu indtrængende EU-institutionerne til at gennemgå de problematiske områder som nævnt ovenfor snarest muligt. NET’s pressemeddelelse kan læses her.

Den europæiske sammenslutning for flyselskaber, A4E, er heller ikke tilfredse med indholdet i EU henstillingen og sendte i går en pressemeddelelse, der i skarpe vendinger kritiserer den manglende substans i den vedtagne henstilling. A4E’s pressemeddelelse kan læses her.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk