Vi har afgivet høringssvar

Bekendtgørelse nr. 1137

DRF afgav den 30. juli 2021 høringssvar vedrørende forslag om ændring af bekendtgørelse nr. 1137 af 6. juli 2020, hvor vi blandt andet skrev:

”Rejsearrangørerne er formentlig den branche, der først blev ramt af restriktionerne og nedlukningerne, ligesom det vil være den branche, der kommer sidst ud af krisen igen. DRF har derfor sat stor pris på, at der generelt har været bred politisk opbakning til at yde rejsebranchen hjælp til at opfylde de helt særlige forpligtelser, rejsearrangørerne, som den eneste branche i kraft af pakkerejsedirektivet, er pålagt overfor de rejsende.

DRF skal i den forbindelse også takke for det gode og konstruktive samarbejde, men også for den lydhørhed, vi generelt set har oplevet hos de fleste af de myndigheder, der har haft til opgave at prøve at løse de mange og ofte særdeles komplicerede udfordringer, som rejsebranchen og det øvrige erhvervsliv har stået overfor.

Det kommer imidlertid næppe som den store overraskelse, at det er DRF’s opfattelse, at den ydede støtte til rejsebranchen ikke er i nærheden af at være tilstrækkelig til at sikre, at rejsearrangørerne skal komme bare nogenlunde igennem krisen. Det må derfor også, som påpeget mange gange tidligere af DRF, desværre fortsat forventes, at der vil komme flere konkurser indenfor den nærmeste fremtid, hvis ikke der iværksættes flere hjælpeforanstaltninger til branchen” …

Læs hele høringssvaret her.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk