Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov
om spil

DRF har afgivet høringssvar

Bemærkningerne knytter sig udelukkende til ændringsforslagets § 1, nr. 2 vedrørende det foreslåede § 16, stk. 17 i ligningsloven. Efter denne bestemmelse foreslås der indført en særskilt skattefritagelse i 2021 af gavekort med en beløbsgrænse på 1.200 kr., som kan bruges til køb af hotelydelser m.v., restaurationsydelser m.v. og forlystelsesydelser, herunder hos museer, teatre og biografer m.v., i Danmark eller et andet EU/EØS-land.

Læs hele høringssvaret her.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk