Særmeddelelse fra DRF

Kære medlem

Har du husket, at DRF afholder medlemsmøde den 14. oktober 2021 fra klokken 14.00 til klokken 16.00 i København.

Dagsorden for medlemsmødet er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forelæggelse af budget for 2022
4. Fastlæggelse af a/c-kontingent for 2022
5. Oplæg ved Birgitte Bergman (K)
6. Eventuelt

Det er med andre ord på medlemsmødet, at medlemmerne får forelagt og vedtager medlemskontingentet for 2022, som så endelig godkendes på generalforsamlingen i marts/april 2022. Og så får vi også besøge af MF Birgitte Bergman (K), som ser frem til at diskutere rejsebrancherelaterede spørgsmål med os.

Læs mere om kontingentskalaen for 2022, 2022-budgettet med videre i særmeddelelse #67/2021 her.

Tilmelding til drf@travelassoc.dk snarest muligt og gerne senest 1. oktober 2021, så vi ved, om vi kan holde mødet hos os selv eller skal booke lokale andet sted. Angiv navn(e) på deltager(e) samt bureau.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk