Årsmøde og generalforsamling 2024

Kære medlemmer

København 2. april 2024

Hermed følger den officielle indkaldelse til generalforsamlingen onsdag den 17. april 2024 kl. 13.30 – 14.45 med efterfølgende debat og indlæg ved Danni Dromi, data-scientist med speciale i generativ AI.

Efter oplægget vil der være mulighed for netværk. Sekretariatet er værter ved snacks og drikkevarer.

Tidsplan kan læses her.

Tilmelding så hurtigt som muligt til kontakt-drf@danskerhverv.dk med angivelse af deltagerantal.

Vi skal desuden bede om mailadresse på alle deltagere, som inden mødet får fremsendt en QR-kode.

Koden giver adgang til Børsen og til at få printet et navneskilt, der skal bæres synligt.

Mødet bliver ikke optaget, men der fremsendes skriftligt referat af generalforsamlingen efterfølgende.

Der tages ikke referat af oplægget efter generalforsamlingen, ligesom det heller ikke optages.

Bemærk, at denne indkaldelse kun sendes elektronisk.

OFFICIEL INDKALDELSE

Til DRF’s aktive & passive medlemmer

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danmarks Rejsebureau Forening.

Tidspunkt: onsdag den 17. april 2024 kl. 13.30.

Sted: Komitésalen på Børsen, 1217 København K.

Dagsorden i henhold til vedtægternes §15:

1)     Valg af dirigent og referent.

2)     Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

3)     Fraktionernes og evt. udvalgs beretninger.

4)     Forelæggelse af reviderede regnskaber for foreningen. (Årsrapporten kan læses her). Bemærk at den i årsrapporten nævnte dato for generalforsamlingen er forkert.  Den korrekte dato er den 17. april 2024.

5)     Behandling af forslag fra bestyrelsen.

  1.     Vedtægtsændringer, se ændringsforslagene her. Bemærk, at filen skal downloades for, at man kan se ændringer og kommentarer.

6)     Behandling af indsendte forslag.

7)     Godkendelse af budget og kontingent for indeværende år. (Se resultatopgørelse og budget her samt forslag til ny kontingentmodel her).

8)    Valg af formand (Henrik Piplits, Egencia, stiller op som formand).

9)    Meddelelse om fraktionernes valg af formænd, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. DRF’s vedtægters § 8. (Rønnaug Engstad Laursen, Ruby Rejser, stiller op som repræsentant for leisurefraktionen. Såfremt Henrik Piplits vælges som formand, vil der være en ledig bestyrelsespost i corporatefraktionen).

10)  Eventuelt valg af manglende bestyrelsesmedlemmer jfr.§§ 8 & 21.

11)  Godkendelse af foreningens revisor samt valg af 2 kritiske revisorer og 2 kritiske revisorsuppleanter.

12)  Nedsættelse af udvalg.

13)  Gennemgang af aktuelle emner.

14) Oplæg ved Nicole Bellaiche og Kevin Helsinghof fra Bellagroup om en eventuelt kommende rejsemesse i Bella Center, København.

Danmarks Rejsebureau Forening
Børsen
DK-1217 København K
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: kontakt-drf@danskerhverv.dk
www.travelassoc.dk