Kære medlemmer

Kære medlemmer

Herunder følger den officielle indkaldelse til generalforsamlingen d. 17. juni 2021 kl. 13.00. Tidsplan kan læses her.

Det vedlagte bilag (link i dagsordenens punkt 7) vedr. resultat 2020 og budget hhv. prognose 2021 afspejler det 2021-budget, der blev fremlagt på medlemsmødet den 7. oktober 2020 og som DRFs sekretariat styrer efter i 2021. Budgettet for 2021 skal formelt skal godkendes på generalforsamlingen

Tilmelding så hurtigt som muligt til drf@travelassoc.dk med angivelse af, hvor mange der kommer fra bureauet. DRF og Hotel Scandic, Kødbyen overholder naturligvis alle regler vedr. max antal deltagere, afstand m.v.

Mødet bliver ikke optaget, men der fremsendes skriftligt referat af generalforsamlingen efterfølgende. Der tages heller ikke referat af oplæggene efter generalforsamlingen, ligesom de heller ikke bliver optaget.

Vi tager forbehold for at myndighederne kan stille restriktive krav ved for eksempel en nedlukning, således at generalforsamlingen ikke kan gennemføres tilfredsstillende. I så tilfælde vil der blive udsendt ny mødedato.

Bemærk, at denne indkaldelse kun sendes elektronisk.

OFFICIEL INDKALDELSE

Til DRF’s aktive & passive medlemmer

København den 26. maj 2021

Hermed indkaldes til:

Ordinær Generalforsamling torsdag d. 17. juni 2021 kl. 13.00 på
Hotel Scandic, Kødbyen
Skelbækgade 3A
1717 København V

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed.

3. Fraktionernes og eventuelle udvalgsberetninger.
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber for Foreningen.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
6. Behandling af indsendte forslag.
7. Godkendelse af budget og kontingent for indeværende år (link til budget/prognose her og kontingentskala her)
8. Valg af formand (kun i lige år)
9. Meddelelse om fraktionernes valg af formænd, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. DRF’s vedtægters § 8. Heidi Maak Glinvad, Vitus Rejser og Morten Lysdal Damgaard, Unitas Rejser, er på valg og modtager begge genvalg.
10. Evt. valg af manglende repræsentant(er) til DRF’s bestyrelse jf. §§ 8 & 21
11. Godkendelse af DRF’s revisor samt valg af 2 kritiske revisorer og 2 kritiske revisorsuppleanter.
12. Nedsættelse af udvalg.
13. Gennemgang af aktuelle emner
14. Eventuelt.

Venlig hilsen

DANMARKS REJSEBUREAU FORENING