Officiel indkaldelse

Kære medlemmer

Som bekendt blev den planlagte generalforsamling d. 23. april 2020 aflyst, men nu kan vi endelig invitere igen!

Herunder følger den officielle indkaldelse til generalforsamlingen d. 24. juni 2020 kl. 14.00. Yderligere info kommer senere.

Tilmelding så hurtigt som muligt til drf@travelassoc.dk med angivelse af, hvor mange der kommer fra bureauet. DRF og Hotel Scandic, Kødbyen overholder naturligvis alle regler vedr. max antal deltagere, afstand m.v.

Vi tager forbehold for at myndighederne kan stille så restriktive krav, at generalforsamlingen ikke kan gennemføres tilfredsstillende. I så tilfælde vil der blive udsendt ny mødedato.

OFFICIEL INDKALDELSE

Til DRF’s aktive & passive medlemmer

København den 26. maj 2020

Hermed indkaldes til:

Ordinær Generalforsamling onsdag d. 24. juni 2020 kl. 14.00 på
Hotel Scandic, Kødbyen
Skelbækgade 3A
1717 København V

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed.
3. Fraktionernes og eventuelle udvalgsberetninger.
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber for Foreningen.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
6. Behandling af indsendte forslag.
7. Godkendelse af budget og kontingent for indeværende år
8. Valg af formand (lige år)

9. Meddelelse om fraktionernes valg af formænd, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. DRF’s vedtægters § 8.
10. Evt. valg af manglende repræsentant(er) til DRF’s bestyrelse jf. §§ 8 & 21
11. Godkendelse af DRF’s revisor samt valg af 2 kritiske revisorer og 2 kritiske revisorsuppleanter.
12.  Nedsættelse af udvalg.
13. Gennemgang af aktuelle emner
14.  Eventuelt.

Venlig hilsen

DANMARKS REJSEBUREAU FORENING

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk