Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

DRF afholder som tidligere oplyst det årlige medlemsmøde onsdag den 26. oktober 2022 i København kl. 14-16.

På mødet giver vi en status på, hvad der er arbejdet med på sekretariatet siden generalforsamlingen i april måned og på, hvad vi i de kommende måneder vil arbejde med.

Stedet for afholdelse af medlemsmøde er endnu ikke afgjort, da det afhænger af, hvor mange af jer, der tilmelder sig. Indtil videre planlægger vi at holde medlemsmødet hos DRF på Vodroffsvej 32.

Forslag til kontingent for 2023
Som bekendt er det også på medlemsmødet, at medlemskontingentet for 2023 skal forelægges jer og vedtages for derefter at blive endeligt godkendt på generalforsamlingen i marts/april 2023.

Det var oprindelig vores forventning, at vi på medlemsmødet kunne præsentere en ny kontingentskala, men en række ændrede forudsætninger gør, at arbejdet med at fremtage den nye kontingentskala kommer til at tage længere tid end beregnet.

DRF’s bestyrelse har derfor besluttet at indstille til medlemsmødet, at 2023-kontingentet bliver det samme som i 2022 og igen beregnes på baggrund medlemmernes omsætningstal for 2019. Kontingentskalaen for 2023 kan ses her.

Årsagerne til udsættelsen vil vi gerne redegøre for mere detaljeret på medlemsmødet og meget gerne og have en diskussion med jer efterfølgende om de spørgsmål der skal besvares før en ny kontingentskala kan fremlægges. Vi håber derfor på at I møder talstærkt op til medlemsmødet.

Kontingentet skal som udgangspunkt indbetales senest 15. februar 2023, men som i 2022 foreslår bestyrelsen, at de medlemmer der måtte have behov for det, kan dele kontingentbetalingen op i to rater, der forfalder henholdsvis den 15. februar 2023 og den 1. august 2023.

Redegørelse for bestyrelsens forslag til kontingent og DRF’s økonomi i 2023
Der vil på medlemsmødet blive redegjort nærmere for baggrunden for bestyrelsens forslag til kontingent for 2023 og DRF’s økonomi. Se budget her.

Under fremlægningen vil der være mulighed for deltagerne for at komme med synspunkter på bestyrelsens forslag og om ønsket, fremsætte forslag til en alternativ kontingentberegnings struktur.

Bestyrelsen har på baggrund af ovenstående kontingentdebat besluttet at udsætte fristen for gyldig udmeldelse af Danmarks Rejsebureau Forening til den 3. november 2022. Udmeldelser foretaget inden denne dato vil således få effekt pr. 1. januar 2023.

På gensyn den 26. oktober 2022 klokken 14.00 på Vodroffsvej 32 (indtil videre).

Dagsorden for medlemsmødet er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Forelæggelse af budget for 2023
  4. Fastlæggelse af a/c-kontingent for 2023
  5. Muligt oplæg ved ekstern gæst
  6. Eventuelt

Tilmelding til drf@travelassoc.dk snarest muligt og gerne senest den 5. oktober 2022, så vi ved, om vi kan holde mødet hos os selv eller skal booke lokale andet sted. Angiv navn(e) på deltager(e) samt bureau.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk