Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

DRF afholder som tidligere oplyst det årlige medlemsmøde onsdag den 26. oktober 2022 i København kl. 14-16.

Tilmelding til drf@travelassoc.dk snarest muligt og gerne senest 1. oktober 2022, så vi ved, om vi kan holde mødet hos os selv eller skal booke lokale andet sted. Angiv navn(e) på deltager(e) samt bureau.

Indtil videre planlægger vi at holde medlemsmødet hos DRF på Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C.

Det meste af dagsordenen ligger fast. Det er endnu ikke besluttet, om der også skal gives plads til en eller flere eksterne oplægsholdere. Det kommer der mere information om, når medlemsmødet nærmer sig.

På mødet giver vi en status på, hvad der er arbejdet med på sekretariatet siden generalforsamlingen i april måned og på, hvad vi i de kommende måneder vil arbejde med.

Forslag til kontingent for 2023
Som bekendt er det også på medlemsmødet, at medlemskontingentet for 2023 skal forelægges medlemmerne og vedtages for derefter at blive endeligt godkendt på generalforsamlingen i marts/april 2023.

Dagsorden for medlemsmødet er følgende:
Valg af dirigent
Valg af referent
Forelæggelse af budget for 2023
Fastlæggelse af a/c-kontingent for 2023
Muligt oplæg ved ekstern gæst
Eventuelt

Stemmeseddel vil blive udleveret til alle stemmeberettigede medlemmer i tilfælde af afstemning.

Vær opmærksom på, at denne invitation kun sendes elektronisk. Du modtager ingen invitation pr. post.

På gensyn den 26. oktober 2022.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk