Forordning om jernbanepassageres rettigheder

EU-Parlamentet og Rådet har vedtaget den endelige udgave

Den 17. maj 2021 vedtog EU-Parlamentet og Rådet den endelige udgave af den revision af forordningen om jernbanepassagerers rettigheder, som har været under behandling gennem de seneste 5 år.

Som det også var tilfældet med den gamle forordning, er der fortsat en del bestemmelser, der pålægger pligter på rejsearrangører, der enten sælger togbilletter eller pakkerejser med tog.

Ændringerne består bl.a. i en udvidelse af oplysningspligten for den billetudsteder eller rejsearrangør, der sælger rejser med tog, ligesom der også er kommet nye regler vedrørende gennemgående billetter.

Endelig er der indført en række bestemmelser, der skal hjælpe bevægelseshæmmede personer og sikre, at denne persongruppe ikke diskrimineres, når de ønsker at rejse med tog.

DRF har udarbejdet et dokument over de ændringer i forordningen, der har betydning for rejsearrangører, der sælger togbilletter og togrejser.

I dokumentet findes endvidere en oversigt over de oplysninger, man er forpligtet til at give den rejsende både før aftalens indgåelse og under selve rejsen.

Medlemmer af DRF kan rekvirere dokumentet ved at rette henvendelse til sekretariatet på drf@travelassoc.dk.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk