Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Sag 20-4362

I denne sag fra Pakkerejse-Ankenævnet overholdt klager ikke sin restbetalingsforpligtelse over for bureauet. Da klager efterfølgende ville afbestille og have sit depositum retur, mente bureauet, at det var efter dets almindelige betingelser, hvilket Nævnet gav bureauet ret i.

Sagen

Klager købte en rundrejse i Florida i slutningen af november 2019. Rundrejsen bestod af fly t/r, indkvartering undervejs, billeje og forplejning ifølge program. Rejsen var for fire personer og havde planlagt afgang den 21. juli 2020. Ved bestilling af rejsen indbetalte klager et depositum på kr. 18.000 ud af den samlede rejses pris på 58.889 kr.

I løbet af marts og april 2020 ændrede og forlængede Udenrigsministeriet rejsevejledninger flere gange, og den 14. april 2020 – hvilket var 98 dage før afrejse – annullerede klager rejsen. På dette tidspunkt frarådede UM rejser til USA (og resten af verden).

Den 9. maj 2020 forlængede Udenrigsministeriet igen den samlede rejsevejledning for hele verden og frarådede alle ikke nødvendige rejser (orange) til hele verden frem til og med den 31. maj 2020.

Klager ønskede i forbindelse med sin afbestilling den 14. april at få sit indbetalte depositum på 18.000 kr. tilbagebetalt, evt. fratrukket et gebyr for det arbejde, bureauet have haft med planlægningen af rejsen.

Klager havde på det tidspunkt ikke indbetalt restbeløbet som i henhold til aftalen med bureauet havde haft forfald. Da der ydermere på annulleringstidspunktet var 98 dage til afrejse, og Udenrigsministeriet kun frarådede rejser til USA (og resten af verden) til og med 16. april 2020, mente bureauet, at afbestillingen måtte foregå efter de almindelige afbestillingsregler, da klager ikke kunne lægge til grund, at Udenrigsministeriet frarådede rejser til USA på klagers afrejsetidspunkt.

Bureauets afbestillingsvilkår var ikke de ellers gængse standardiserede afbestillingsvilkår, hvor afbestillingsgebyret stiger i takt med, at man kommer tættere på afrejse. Bureauet havde derimod brugt det såkaldte individualiserede afbestillingsvilkår, der blev introduceret i forbindelse med den nye pakkerejselov i juli 2018.

Herefter er der mulighed for at man i stedet for et fast standardiseret gebyr, anvender en model, hvor bureauets afbestillingsgebyr svarer til pakkerejsens pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter fra salg af de afbestilte rejseydelser.

Bureauet afviste derfor klagers krav om tilbagebetaling af depositum og gjorde gældende, at der kun kunne refunderes 1.346 kr. ud af de 18.000 kr., som klager havde betalt i depositum. De 1.346 kr. svarede nemlig til det beløb, bureauet havde fået retur fra de underleverandører, der allerede havde fået betaling fra bureauet.

Klager gik til Pakkerejse-Ankenævnet for at få de resterende 16.654 kr. tilbagebetalt.

Bureauet fremsendte uddybende dokumentation til Nævnet vedrørende de tilbagebetalinger, det havde modtaget fra underleverandører, ligesom det understregede, at klager ikke havde overholdt sin del af aftalen ved ikke at indbetale restbeløbet rettidigt.

Bureauet gjorde endvidere gældende, at klager havde modtaget bureauets betingelser på korrekt vis (varigt medium i form af en automatisk genereret pdf-fil).

Bureauet fremsendte ligeledes dokumentation fra dets økonomiafdeling, således at Nævnet kunne se præcis, hvilke beløb, bureauet havde modtaget retur.

Afgørelsen

Ankenævnet afgjorde, at klager ikke var berettiget til at få flere penge tilbage end bureauet allerede havde udbetalt, altså de 1.346 kr., man havde fået retur fra underleverandør.  Pakkerejse-Ankenævnet lagde til grund, at selvom Udenrigsministeriet frarådede rejser til USA på afbestillingstidspunktet den 14. april 2020 i den aktuelle rejsevejledning, var vejledningen kun gældende frem til den 10. maj 2020.

Udenrigsministeriet frarådede dermed ikke rejser til USA på rejse-tidspunktet den 21. juli 2020. Herefter, og da klageren ikke på anden vis havde godtgjort, at der på afbestillingstidspunktet ville være uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder på rejsemålet på rejsetidspunktet, som væsentligt ville berøre leveringen af pakkerejsen eller befordringen til destinationen, fandt Nævnet, at klageren ikke var berettiget til at afbestille rejsen gebyrfrit i henhold til § 15, stk. 2, i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer og dermed heller ikke berettiget til at få tilbagebetalt det fulde depositum.

Hvad kan vi lære af sagen?

Havde klager slået koldt vand i blodet, indbetalt sit restbeløb og ventet til 7-14 dage før afrejse med at annullere, havde klager med stor sandsynlighed fået hele det indbetalte depositum tilbage.

USA blev (sammen med resten af verden) frarådet på afrejsetidspunktet, men Udenrigsministeriets rejsevejledninger havde gennem hele forløbet slutdatoer, der ofte lå 2-3 uger fremme, og klager kunne derfor ikke godtgøre, at det på afbestillingstidspunktet var overvejende sandsynligt, at rejser til USA også ville blive frarådet på tidspunktet for klagers afrejse, 98 dage senere.

Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer har ikke – modsat den gamle pakkerejselov – en såkaldt fast 14-dagesregel i forhold til, hvornår man kan afbestille gebyrfrit på grund af Udenrigsministeriet (eller anden myndigheds) fraråden.

Men med sagen kan vi se, at Nævnet ikke vurderer, at der af den grund er ”fri” afbestillingsret længe før afrejse. Det afgørende for, hvornår der kan afbestilles gebyrfrit, er at den rejsende på det tidspunkt, hvor denne ønsker at afbestille, skal kunne godtgøre, at der også frarådes rejser på tidspunktet for den rejsendes afrejse.

Dette kan være meget svært, og derfor skal man som udgangspunkt ret tæt på afrejsetidspunktet, før man kan lægge til grund, at der fortsat vil blive frarådet rejser til den rejsendes destination.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk