Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Sag #23-459

I denne sag ønskede klager at få kompenseret et betydeligt beløb for forsinket bagage og ødelagt tøj. Nævnet gav klager delvist medhold.

Sagen

Klager købte en rejse med fly t/r for fire personer til Kroatien med indkvartering i en toværelseslejlighed med balkon og delvis havudsigt. Opholdet havde en varighed på otte dage og var uden nogen forplejning. Rejsen kostede 5.128 kr. inklusive tre stykker indtjekket bagage.

Efter ankomst til Kroatien måtte klager konstatere, at to af de tre indtjekkede kufferter ikke var nået frem. Klager udfyldte en PIR-rapport og tog til hotellet. Næste dag brugte klager en halv dag på indkøb af tøj og toiletartikler og på at få kontakt med lufthavnen. Det lykkes først om aftenen og klager fik at vide, at bagagen ville ankomme den følgende dag, altså på rejsens dag tre.

Bagagen dukkede dog ikke op, og klager måtte tage til en større by for at købe flere fornødenheder, herunder rent tøj, hvilket bevirkede, at endnu en dag ifølge klager var delvist ødelagt.

Klagers bagage dukkede heller ikke op de følgende dage af ferien, som klager brugte på at tage til den større by for at købe tøj og fornødenheder, på at forsøge at komme i kontakt med lufthavnen og med dialog med rejsebureauets guider.

Først på feriens dag nummer seks sent om aftenen dukkede bagagen op, og klager gjorde gældende, at besværet på grund af de manglende kufferter havde ødelagt det meste af ferien.

Klager konstaterede, at tøjet i den ene kuffert var ubrugeligt, fordi en parfume var gået i stykker og var tømt ud i hele kufferten.

Klager gjorde gældende, at de havde købt en pakkerejse, og at det derfor var rejsebureauet, der skulle kompensere for den dårlige ferie og for det ødelagte tøj.

Bureauet var kede af, at bagagen ikke var kommet til tiden, men understregede, at det ikke havde adgang til hverken lufthavnen eller lufthavnens systemer. Bureauet henviste til klagers forsikringsselskab i forhold til det ødelagte tøj.

Klagers forsikringsselskab betalte 6.000 kr. til klager, som herefter krævede 10.016 kr. af bureauet for nødindkøb og taxature.

Det afviste bureauet, og sagen måtte forbi Pakkerejse-Ankenævnet for at blive afgjort.

Afgørelsen

Da klagers kufferter først dukkede op kort før hjemrejse, mente nævnet, at rejsen var behæftet med en mangel, som berettigede klager til et nedslag i rejsens pris.

Men man kunne ikke imødekomme klagers krav på 10.016 kr.

Nedslaget fastsatte nævnet ud fra en skønsmæssig betragtning og landede på i alt 3.000 kr. Heri var også indeholdt kompensation for gener og tabt tid brugt i forbindelse med nødindkøb og en skønsmæssigt beløb til erstatning af udgifter til taxakørsel.

Klageren havde også krav på erstatning af rimelige og nødvendige udgifter, som manglen måtte have påført klageren. Som sagen forelå, fandt nævnet dog ikke, at denne samlede erstatning oversteg de 6.000 kr., som klager allerede havde fået fra sit forsikringsselskab.

Ankenævnet fandt heller ikke, at rejsebureauet skulle erstatte klagers ødelagte tøj, da klager ikke havde godtgjort, at parfumeflasken havde været forsvarligt indpakket.

Klager havde bl.a. gjort gældende, at denne havde fået ødelagt et Louis Vuitton bælte til DKK 3.000 og en Balenciaga cap til DKK 2.800, ligesom parfumeflasken fra Tom Ford parfume til DKK 2.360 havde været helt ny og nu også helt ødelagt og tom.

Den samlede kompensation til klager endte altså på 3.000 kr.

Hvad kan vi lære af sagen?

Vi kan se af denne sag, at selvom en kunde får erstatning fra sit forsikringsselskab for det ødelagte tøj, kan rejsebureauet også komme til at skulle betale et beløb.

Det drejer sig bl.a. om den såkaldte ulempegodtgørelse, som pt efter praksis i Pakkerejse-Ankenævnet ligger på 250 kr. pr. døgn, kufferten er væk.

Kompensationen gives altså for genen ved ikke at have sin bagage samt for tabt tid, fordi klager i stedet måtte bruge tid på løbende at foretage nødindkøb.

Herudover skulle bureauet også erstatte klager et skønsmæssigt beløb for udgifter til taxakørsel i forbindelse med indkøbene.

Danmarks Rejsebureau Forening
Børsen
DK-1217 København K
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: kontakt-drf@danskerhverv.dk
www.travelassoc.dk