Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Sag 23-454

Sagen, der har nr. 23-454, er afgjort ved ankenævnsmøde den 28. august 2023. Den handler om en familie, som blev ramt af dårlig mave på en ferie i Egypten. Klager mente, at de ødelagte feriedage, som mavepinen var skyld i, skulle kompenseres med 25.000 kr. Det mente et enigt Pakkerejse-Ankenævn dog ikke og tog ikke klagers krav til følge.

Sagen

Klager købte en rejse for seks personer til Hurghada i Egypten. Rejsen, der havde en varighed på en uge, inkluderede hotelophold i familieværelse med balkon og uspecificeret udsigt og i dobbeltværelse med balkon og uspecificeret udsigt. Hertil kom All Inclusive for alle deltagere i rejsen. Rejsen kostede i alt 42.505 kr.

Efter at have opholdt sig på hotellet i et par dage eller tre, begyndte fem ud af de seks familiemedlemmer at få dårlig mave. Klagers mor måtte flere gange søge læge under opholdet, og både klager og klagers søn var længe om at komme sig og blive helt raske.

Under opholdet blev klager kontaktet af bureauets guider, da hotellet havde informeret bureauet om, at familien var blevet syge. Guiderne gav ifølge klager udtryk for, at man fra bureauets side var i færd med at indsamle oplysninger om, hvor mange af bureauets gæster på hotellet, der var blevet dårlige.

Klager gjorde derfor gældende, at hotellet ikke formåede at håndtere madvarer på en hygiejnisk måde, og at dette havde forårsaget familiens sygdom.

Klager krævede på den baggrund en samlet kompensation på 25.000 kr. for de ødelagte feriedage. Det ville bureauet ikke imødekomme og afviste derfor klagers krav.

Bureauet oplyste, at det var vidende om, at der havde været en del sygdomstilfælde på klagers hotel i den uge, klager havde opholdt sig der. Bureauet oplyste også, at man havde taget prøver af både mad og drikkevarer, og at der ikke i disse prøver kunne påvises nogen smittekilder.

Klager accepterede ikke rejsebureauets afvisning af sagen og ønskede Pakkerejse-Ankenævnets vurdering i stedet.

Overfor Pakkerejse-Ankenævnet oplyste bureauet, at det er meget vanskeligt at påvise en smittekilde til maveonde, og at hotellet jævnligt udfører hygiejnekontrol. Der var desuden blevet foretaget en sådan kontrol på klagers hotel under klagers ophold, og den havde ikke vist nogen problemer.

Endelig gjorde bureauet gældende, at det ikke er ualmindeligt, at man ved rejser til lande med en anderledes bakterieflora end hjemme kan opleve maveproblemer, og at det ikke kan konkluderes, at klagers sygdomsforløb skyldtes forhold på hotellet.

Bureauet fastholdt derfor, at det ikke ville kompensere klager.

Afgørelsen

Ankenævnet var enige. Man fandt nemlig ikke, at man med fornøden sikkerhed kunne fastslå, at klagers maveonde skyldtes indtagelse af den mad, der blev serveret på hotellet. Desuden forelå der ikke prøver eller laboratorieundersøgelser, der påviste, at maden på hotellet var smittekilde.

Ankenævnet mente heller ikke, at dets afgørelse kunne være faldet anderledes ud, selvom det umiddelbart kunne virke påfaldende, at der angiveligt var flere mennesker, der også blev ramt af maveonde i samme uge som klager.

Nævnet fandt derfor ikke, at bureauet var ansvarligt for klager og klagers families sygdomstilfælde på rejsen.

Klager fik ikke medhold.

Hvad kan vi lære af sagen?

Vi har haft emnet maveonde på ferien oppe flere gange, og som kendelsen her viser, kræver det altså, at klager kan dokumentere, at sygdommen stammer fra en underleverandør (i dette tilfælde hotellet), før en klage eventuelt kan honoreres med en kompensation.

Selvom flere andre var ramt af samme maveonde som klager på samme tid som klager og klagers familie, fik det ikke nævnet til at ændre holdning. Der var ikke dokumentation for, at det var hotellets skyld, ligesom de foretagne kontrolforanstaltninger på hotellet var med til at understøtte det forhold.

Hvis man som medlem står med en lignende klage, er det altså vigtigt, at man i første omgang beder klager om dokumentation.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk