Kendelse fra PAN

Sag 22-218

Efter køb af rejse ændrede rejsebureauet flyselskab, hvilket klager tog ganske ilde op. Klager ønskede på baggrund af denne ændring at annullere sin rejse og få sit depositum retur. Det fremgår af Pakkerejse-Ankenævnets sag nummer 22-218.

Sagen

Klageren bestilte godt 5 måneder før afrejse en ferie til Madeira via bureauets hjemmeside. Pakken inkluderede ud over fly t/r også indtjekket bagage og ophold i dobbeltværelse i 14 dage inkl. morgenmad. Rejsens pris var i alt 17.896 kr. for 2 personer. Ved bestilling betalte klager et depositum på 4000 kr. og modtog herefter en billet pr. mail. Af billetten fremgik også navnet på flyselskabet.

Lidt over en måned senere modtog klager en ny billet med en mindre flytidsændring (10 minutter), og af den nye billet fremgik det, at bureauet i mellemtiden havde skiftet til et andet flyselskab på ruten til Madeira.

Klager var ikke tilfreds med skiftet til et andet flyselskab og krævede derfor 77 dage før afrejse sin rejse annulleret. Klager gjorde gældende, at rejsen var købt under den forudsætning, at bureauet benyttede flyselskaber, der havde en flåde af nyere fly.

Klager kunne efter ændringen konstatere, at det flyselskab, der nu skulle flyves med, kun rådede over gamle fly.

Klager gjorde derfor bureauets almindelige betingelser gældende. Af betingelserne fremgik det blandt andet, at hvis rejsebureauet inden pakkerejsens begyndelse var nødsaget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, så kunne den rejsende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning. Klager gjorde slutteligt gældende, at en ændring af flyselskab var så væsentligt, at man ville benytte sig af sin hæveret og annullere. Klager krævede det indbetalte depositum tilbagebetalt.

Rejsebureauet nægtede og gjorde kort og godt gældende, at en ændring af ét flyselskab til et andet ikke var så væsentlig en ændring, at det gav hæveret.

Det var klager ikke tilfreds med og sendte sin sag videre til Pakkerejse-Ankenævnet.

Afgørelsen

Medlemmerne af Pakkerejse-Ankenævnet var enige med rejsebureauet. Ændring af flyselskab var ikke så væsentlig en ændring af rejsens væsentligste kendetegn (jf. § 6, stk. 1, nr. 2, i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer), at det gav hæveret.

Selvom flyflåden hos det flyselskab, der blev ændret til, var af ældre dato, kunne klager ikke godtgøre, at flystandarden var utilfredsstillende. Klager fik ikke medhold i at kunne hæve aftalen og måtte i stedet annullere rejsen efter rejsebureauets almindelige afbestillingsregler.

Hvad kan vi lære af sagen?

Først og fremmest kan vi se, at en ændring af flyselskab ikke i sig selv anses som en væsentlig ændring. Tiderne var stort set identiske, der var ingen utilsigtede mellemlandinger, og der blev ikke lavet om på datoer eller andet. Det var udelukkende flyselskabet, der blev ændret.

Samtidig havde rejsebureauet i denne sag ikke på noget tidspunkt garanteret et særligt flyselskab. Klager havde heller ikke informeret rejsebureauet om, at man købte rejsen ud fra den forudsætning, at der blev benyttet fly af nyere dato. Havde klager ved aftalens indgåelse kontaktet bureauet og gjort sit krav om en nyere flyflåde klart – og havde bureauet garanteret fly af nyere dato – havde klager derimod kunnet annullere gebyrfrit.

På sekretariatet får vi fra tid til anden sager ind, hvor rejsebureauet har garanteret et eller andet over for gæsten ved bestillingen (det kan være alt fra lovning på et særligt værelse til en bestemt type sodavand i all inclusive-programmet). Hvis fx hotellet ikke kan levere noget, som man har lovet gæsten, så behæftes rejsen med en mangel, der kan udløse en større eller mindre kompensation afhængigt af, hvad manglen er, og hvor væsentlig den er. Notér i stedet gæstens ønske som netop et ønske og ikke en decideret bekræftelse, da bordet i så fald fanger. Kontakt gerne sekretariatet, hvis du er i tvivl om, hvad der anses for væsentligt på en pakkerejse.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk