Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Det er ikke nyt, at krydstogtsrederiernes kontrakter ofte er noget ensidige til fordel for rederiet.

Det er derfor vigtigt, at man kigger aftalerne godt igennem for at sikre, at man som rejsearrangør ikke står med ansvaret alene, hvis der viser sig at være mangler ved det pågældende krydstogt eller, hvis der forekommer ændringer i rejseplanen og lignende inden krydstogtets påbegyndelse.

Et krydstogt er som bekendt en pakkerejse i sig selv, og derfor vil rederiernes egne salg af krydstogter direkte til danske forbrugere indebære, at rederiet har ansvaret efter pakkerejselovens bestemmelser.

Hvis et rejsebureau derimod sælger krydstogtet til den rejsende, vil det være rejsebureauet, der som udgangspunkt bliver ansvarlig overfor den rejsende i henhold til pakkerejseloven. Dette vil også være tilfældet, selvom rejsebureauet ikke er ansvarlig for mangler i selve krydstogtet, da det er rejsebureauet, med hvem den rejsende har indgået en aftale om køb af en pakkerejse.

Da et rejsebureaus køb af krydstogter hos et rederi oftest betragtes som et erhvervskøb hos en underleverandør, vil der kunne aftales individuelle ansvarsfordelinger mellem disse parter.

Det er derfor vigtigt, at undersøge kontrakterne med krydstogtselskaberne, hvis man vil sikre sig, at man som rejsebureau ikke hænger på regningen alene over for den rejsende i de tilfælde, hvor manglerne beror på forhold forbundet med rederiets levering af krydstogtet.

Det er derfor ikke nok, at pakkerejsedirektivet blot nævnes i kontrakten, da det i mange af kontrakterne er set, at det alene er rejsebureauet, der er underlagt pakkerejsedirektivet og ikke rederiet.

For at undgå, at man som rejsebureau står alene med regningen overfor den rejsende, er det vigtigt, at det i kontrakten mellem rejsebureau og rederi er aftalt, at rederiet anerkender at være ansvarlig efter pakkerejsedirektivets bestemmelser.

På denne måde vil rederiet i overensstemmelse med pakkerejsedirektivets bestemmelser om regres være forpligtet til at erstatte rejsebureauet det beløb, som rejsebureauet måtte have udbetalt til den rejsende for mangler ved krydstogtet i det omfang, de pågældende mangler kan henregnes til forhold, som rederiet er ansvarlig for.

DRF har i den forbindelse udarbejdet et udkast til bestemmelser, hvor der sikres en mere ligelig ansvarsfordeling mellem rejsebureauet og rederiet.

Du kan kontakte DRF’s sekretariat på drf@travelassoc.dk, hvis du ønsker en kopi af dette udkast.

Har du yderligere spørgsmål er du som altid velkommen til at kontakte sekretariatet, ligesom du også har mulighed for at kontakte formanden for DRF’s krydstogtsudvalg, Jesper Boas Smith, jbs@bellavista.dk.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk