Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Sag #22-1091

Sag 22-1091 handler om en hjemrejse, der blev noget forstyrret af de strejker, der plagede blandt andet Danmark sidste sommer. Klager fik kun delvist medhold af et enigt Pakkerejse-Ankenævn.

Sagen

Klager købte en to ugers-rejse til Lesvos i Grækenland for fem personer, en familie med børn. Rejsen var med indkvartering i to lejligheder med både balkon og havudsigt. Der var ingen pension med i købet. Rejsen kostede i alt 39.926 kr., hvilket også inkluderede tre stykker indtjekket bagage.

Klagers hjemrejse var planlagt til den 17. juli 2022, men på grund af et strejkende luftfartsselskab, kom klager først hjem den 21. juli 2022.

Rejsebureauet sørgede for at klager kunne blive boende på hotellet, ligesom det sørgede for forplejning de ekstra dage.

Klager sendte en reklamation til rejsebureauet efter hjemkomst.

Heri gjorde klager gældende, at de i dagene op til hjemrejsen ikke fik nogen konkrete oplysninger om, hvornår de kunne komme hjem. Klager opsøgte rejsebureauets guide flere gange, men denne havde ingen svar. Først ved middagstid den 20. juli 2022 fik klager en SMS-besked med anvisninger til hjemrejsen.

Anvisningerne til hjemrejsen bestod i, at klager fik at vide, at man ville blive hentet af en bus kl. 16 for at blive fragtet til en havn, hvorfra den første del af hjemrejsen ville foregå med skib fra Lesvos.

I bussen fik klager yderligere information om hjemrejsen, blandt andet at man skulle sejle fra Lesvos til Limnos, en sejltur på næsten 6 timer. Herefter ville man blive indkvarteret på hotel for natten, for derpå at blive fløjet til Oslo næste morgen. Klager ankom til hotellet kl 01.30 og blev afhentet på hotellet kl. 8.30 for at komme til lufthavnen, hvorfra klager altså først skulle flyve til Oslo. Efter ankomst til Oslo ville der være små syv timers ventetid inden den videre forbindelse til København.

Klager var meget lidt tilfreds med denne løsning, og stillede guiden en række spørgsmål om hjemrejselogistikken. Herunder om rejsebureauet havde tænkt på, at nogle rejser med børn, hvorfor det skulle gøres så besværligt at rejse hjem, når strejken, som i første omgang havde udskudt klagers hjemrejse med 3 dage, nu var overstået, om der ikke var andre hjemrejsemuligheder med videre.

Guiden kunne ikke forklare, hvorfor logistikken var, som den var, men påpegede ifølge klager, at de skulle være heldige at de overhovedet kom hjem.

Klager sluttede sin reklamation med at pointere, at de ikke mente, at rejsebureauet kunne påberåbe sig strejke, da strejken var ophørt på det tidspunkt, klager endte med at rejse hjem, at der var flere fly direkte fra Lesvos til København de efterfølgende dage, at klager ikke havde bestilt sejlture og mellemlandinger i flere lande, at der fra Oslo afgik flere fly tidligere end det, klager var sat på.

Klager krævede 14.888 kr. retur fra rejsebureauet for den halvandet døgns forsinkede hjemkomst. Klager kom frem til beløbet ved blandt andet at bruge kompensationsbeløb fra EU-forordning 261/2004 som rettesnor.

Det afviste rejsebureauet og henviste til, at det havde afholdt udgifter til indkvartering og forplejning, og at hvis klager ønskede kompensation efter EU-forordning 261/2004, skulle klager selv ansøge om dette hos flyselskabet.

Bureauet erstattede klagers forlængede parkering i Københavns Lufthavn og kompenserede i øvrigt for noget forplejning undervejs på rejsen, i alt 1.644 kr.

Klager henvendte sig til Pakkerejse-Ankenævnet for at få hele sit krav om kompensation opfyldt. PAN behandlede klagen på et nævnsmøde den 2. marts 2023.

Afgørelsen

Nævnet mente, at klager var berettiget til et forholdsmæssigt afslag, fordi den forsinkede hjemrejse udgjorde en mangel. Nævnet henviste til Pakkerejselovens § 27, der siger, at forholdsmæssigt afslag gives på et objektivt grundlag og derfor uafhængigt af, om det er rejsebureauet eller udefrakommende omstændigheder, der er skyld i manglen ved pakkerejsen.

Nævnet understregede herved, at selvom rejsearrangøren ikke var skyld i de gener, som strejken hos flyselskabets personale påførte klageren, så hæftede rejsearrangøren efter reglerne i pakkerejseloven for den herved opståede forringelse af rejsen.

Nævnet fandt altså, at pakkerejsen var behæftet med en mangel både fordi hjemrejsetidspunktet blev udskudt med 3 dage og fordi selve hjemrejsen blev mere strabadserende, end hvad klageren med rette havde kunnet forvente i forhold til en direkte flyvning hjem som bestilt.

Efter en samlet vurdering mente PAN skønsmæssigt, at nedslaget for manglen ved pakkerejsen skulle beløbe sig til i alt 4.000 kr.

I forhold til kompensation efter EU-forordning 261/2004, lagde nævnet til grund, at klager havde fremsat krav overfor flyselskabet, men ikke modtaget svar fra dette på tidspunktet for nævnets afgørelse. Den kompensation, klager evt. måtte være berettiget til fra flyselskabet blev derfor ikke inddraget i PANs skønsmæssige vurdering.

Nævnet mente i øvrigt ikke, at klagers anke om dårlig service fra guider og rejsebureau, var godtgjort, situationen taget i betragtning, og klager fik derfor ingen kompensation for dette.

Klager fik dermed ikke medhold i forhold til sit fremsatte krav på 14.888 kr., og fik derfor heller ikke tilbagebetalt klagegebyret. Rejsebureauet skulle heller ikke betale sagsomkostninger.

Hvad kan vi lære af sagen?

Som vi tidligere har været inde på, er det altid rejsebureauets ansvar at levere pakkerejsen, som den er købt og bestilt. Uanset om der opstår mangler, man som rejsebureau ikke selv er herre over. Det kan vi se tydeligt her. Strejken sidste sommer var ikke rejsebureauernes skyld, men når strejken medførte, at der opstod mangler på rejsen, så måtte rejsebureauet til lommerne.

Det er også værd at bemærke, at selvom klager KAN være berettiget til en kompensation efter EU-forordning 261/2004, så er det ikke noget, der har nogen indvirkning på en afgørelse i PAN, så længe der endnu ikke er udbetalt noget.

Havde klager derimod modtaget en kompensation efter forordningen inden nævnets behandling af klagesagen, kan dette beløb i visse situationer fratrækkes i klagers forholdsmæssige afslag.

Selvom en forsinket hjemrejse normalt ikke anses for en mangel ved rejsen, så viser denne afgørelse, at der altid er undtagelser, når der er tale om helt ekstraordinære situationer som denne, hvor klager for det første skal vente i 3 dage på destinationen på at komme hjem.

For det andet tog den tilbudte hjemrejse næsten 30 timer og inkluderede flere busture, en 6 timers færgetur, 1 ekstra hotelovernatning, samt 2 flyvninger med en mellemlanding på 7 timers ventetide, i stedet for den oprindeligt bestilte hjemrejse med en direkte flyvning på ca 3 ½ timer.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk