Heldagskursus om markedsføringsret på Sjælland og i Jylland

Kære medlemmer

Markedsføringsloven er ændret fra 1. januar 2022. Det skrev vi om i nyhedsbrev #02/december 2021.

Ændringerne betyder, at det er er blevet meget dyrt ikke at have styr på reglerne.

Tidligere var det normalt, at en overtrædelse af markedsføringsreglerne måske blev sanktioneret med en bøde på 25.000-50.000 kr. Med ændringerne i loven taler vi helt andre beløb, en virksomhed fremover risikerer at skulle betale, hvis ikke man har styr på markedsføringsreglerne.

Fremover udregnes bøderne nemlig med udgangspunkt i rejsebureauets omsætning. Omsætter virksomheden mellem 0-5 mio. kroner vil man risikere en bøde på mellem 40.000 til 80.000 kr. En årlig omsætning på mellem 20-50 mio. kr. giver bøder på op til en halv million kroner for overtrædelser. Bøderne stiger dermed progressivt afhængig af størrelsen på rejsebureauets omsætning.

DRF udbyder derfor et heldagskursus i markedsføringsret. På kurset giver vi overblik over reglerne og udpeger de steder, man skal være særligt opmærksom, når man markedsfører sine rejser.

På kurset kommer vi bl.a. ind på følgende emner:

 • Hvad er god markedsføring- og erhvervsskik?
 • Hvornår er markedsføring vildledende?
 • Brug af garantibegrebet – må man markedsføre en prisgaranti eller tryghedsgaranti?
 • Hvad er reglerne for prismarkedsføring?
 • Må man markedsføre en ydelse som gratis ?
 • Hvad skal man være opmærksom på, hvis man indgår aftaler med influencere om promovering?
 • Må man sammenligne sig med en konkurrent i sin markedsføring?
 • Hvad er reglerne for reklameidentifikation?
 • Hvornår er markedsføring spam?
 • Må man sende et nyhedsbrev til sine kunder?
 • Hvordan indhenter man lovligt samtykker til markedsføring
 • Hvad er reglerne for at bruge konkurrencer i markedsføringsøjemed
 • Hvad er reglerne for markedsføring på sociale medier

Pris:
En dags undervisning inklusiv forplejning koster 1000 kr. + moms pr. deltager.

Hvem kan deltage:
Kurset er kun for medlemmer af DRF.

Hvornår:
Sjælland: 20. april 2022
Jylland: 26 april 2022

Begge dage fra klokken 09.00 til klokken ca. 17.00.

Hvor:
Sjælland: DRF, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C
Jylland: Unitas Rejser, Glarmestervej 20, 8600 Silkeborg

Tilmelding:
For at kunne holde en prisen så lav, er det nødvendigt med bindende tilmeldinger. Send en mail til drf@travelassoc.dk, hvis du ønsker at deltage.

Kurserne gennemføres kun, hvis der er tilstrækkeligt antal tilmeldte til, at omkostningerne ved gennemførelse af kurset kan løbe rundt.

Tilmelding er bindende, når du modtager en bekræftelse fra DRF på, at din plads er bekræftet. Samtidig modtager du faktura på det samlede beløb.

Bliver du forhindret i at deltage, kan du ikke få refunderet prisen, men du kan overdrage din plads til en anden person, så længe vedkommende enten er ansat i samme rejsebureau som dig eller i et andet rejsebureau, der er medlem af DRF.

Tilmeldingsfrist er 8. april 2022, og efter denne dato vil du få besked om, hvorvidt kurset bliver gennemført eller ej.

Hvis DRF aflyser kurset på grund af for få tilmeldte, får du naturligvis det indbetalte beløb tilbage.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk