Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Sag 21-599

Arrangøren mente ikke, at hans fotokursus i Østrig var at sammenligne med en pakkerejse, hvorfor han heller ikke skulle tilbagebetale fotokursets pris, da nogle af deltagerne måtte annullere på grund af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som på det tidspunkt frarådede alle rejser til Østrig. Et enigt nævn var af den modsatte holdning: fotokurset var at sammenligne med en pakkerejse, og klageren fik medhold i sag 21-599.

Sagen
Klager købte i februar måned 2020 en fotoworkshop i Østrig hos en privat arrangør med afrejse den 8. oktober 2020. Kurset bestod af fotoworkshop, kørsel i fællesbus fra Flensborg samt indkvartering i lejlighed i Østrig. Det var arrangøren, som stod for alle disse elementer. Workshoppen var uden forplejning, af en uges varighed og kostede 7000 kr.

Det fremgik af det af arrangøren fremsendte materiale, at turen ikke var arrangeret af et rejsebureau, og at alt derfor var deltagers eget ansvar. Desuden gjorde arrangøren opmærksom på, at hvis deltageren efter tilmelding og forudbetaling ønskede at annullere, ville deltageren blive opkrævet det fulde beløb, og at et eventuelt økonomisk tab skulle ordnes med deltagerens forsikringsselskab.

Seks dage før afrejse afbestilte klager turen på baggrund af, at Udenrigsministeriet frarådede alle ikke-nødvendige rejser til Østrig. Desuden var der på det tidspunkt et indrejseforbud til Tyskland, hvorfra rejsen tog sin begyndelse. Klager ønskede hele det indbetalte beløb retur, da hendes forsikringsselskab havde sagt nej og henvist til afbestillingsretten i forhold til pakkerejser.

Det afviste arrangøren og gjorde gældende, at deltagerne mange gange var gjort opmærksomme på, at rejsen ikke var en pakkerejse, og at arrangøren også havde oplyst deltagerne om, at de skulle tjekke, hvad deres forsikringer dækkede.

Arrangøren afviste at tage ansvar for alle deltagere og gjorde yderligere gældende, at alle selv skulle have styr på forsikring og forskellige risici. Arrangøren tilbød at tilbagebetale det, klager havde betalt for indkvartering.

Det ønskede klager ikke at lade sig nøje med, og tog herefter sin reklamation videre til Pakkerejse-Ankenævnet.

Over for nævnet gjorde arrangøren de samme ting gældende: klager havde ikke købt en pakkerejse, men en workshop/et kursus.

Derudover gjorde arrangøren en række andre punkter gældende: overnatningen havde arrangøren booket som privatperson, og den var frivillig, da der ikke var booket et fast værelse til nogen.

Fællestransporten udgik fra Tyskland og ikke Danmark, og rejsen fra Danmark til Tyskland stod man selv for som deltager.

Kørsel på destinationen var en del af workshoppen. Klager var tilbudt plads på lignende workshop i 2021 eller 2022.

Arrangøren ville stadig gerne tilbagebetale indkvarteringen, men ikke resten af arrangementet. Arrangøren mente nemlig ikke, at vurdering af workshop/kursus/undervisning lå inden for, hvad Pakkerejse-Ankenævnet skulle tage stilling til.

Klager fastholdt sine krav, og replicerede til nævnet, at hun bestred alle arrangørens punkter og for eksempel hverken var tilbudt nyt kursus eller var gjort bekendt med, at der var bestilt lejligheder, som arrangøren havde fået refunderet.

Afgørelsen
Ankenævnet begyndte med at fastslå, at klager havde købt en pakkerejse, uanset hvad arrangøren gjorde gældende. Nævnet henviste herefter til lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementers § 3, stk. 1. Her følger det, at en pakkerejse er en kombination af mindst to forskellige typer rejseydelser bestående af passagerbefordring, indkvartering, udlejning af motorkøretøjer eller enhver anden turistydelse, der ikke er en uløselig del af de andre rejseydelser.

Pakkerejse-Ankenævnet ville derfor ikke afvise realitetsbehandling af sagen, som arrangøren ellers havde anmodet om, og nævnet fandt, at klager efter pakkerejselovens § 15, stk. 2 havde været berettiget til at annullere rejsen på baggrund af Udenrigsministeriets rejsevejledninger seks dage før afrejse.

Arrangøren skulle derfor betale 7000 kr. tilbage til klager samt 26.250 kr. i sagsomkostninger til Ankenævnet. Det høje beløb skyldes, at arrangøren ikke er tilsluttet Rejsegarantifonden.

Hvad kan vi lære af sagen?
Man kan sige det lidt kækt som i overskriften: leger du rejsebureau, hæfter du som rejsebureau. Det er i hvert fald det, vi kan se i denne sag. En privatperson havde udbudt et kursus i udlandet, og deltagerne kunne betale for at blive både indkvarteret og fragtet dertil.

Arrangøren troede sig dækket ind ved at oplyse om, at der ikke var tale om en pakkerejse eller indblanding fra rejsebureau, men at han stod for det hele i privat regi.

Men den gik altså ikke i nævnet, der vurderede, at arrangøren havde optrådt som rejsebureau og derfor skulle sagen vurderes som havde det været ethvert andet registreret rejsebureau.

Arrangøren havde også gjort gældende, at et kursus bestod af undervisning, og at undervisning altså ikke kunne anses for en pakkerejse. Dette er for så vidt underordnet, når der er solgt to eller flere andre rejseydelser.

I dette tilfælde, var der både solgt indkvartering og transport, og en kombination af disse to ydelser er i sig selv tilstrækkelig til at anse arrangementet som en pakkerejse uanset, om der på opholdet var undervisning eller ej.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk