Indkaldelse til medlemsmøde

Kære medlemmer

Som annonceret på Danmarks Rejsebureau Forenings generalforsamling 24. juni 2020 samt i Danmarks Rejsebureau Forenings nyhedsbreve, indkaldes hermed til budgetfastlæggende medlemsmøde i Danmarks Rejsebureau Forening

Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 14.00-16.00
på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Forelæggelse af budget for 2021
  4. Fastlæggelse af a/c-kontingent for 2021
  5. Status på aktuelle emner (hvad er der sket politisk siden generalforsamlingen)
  6. Eventuelt

Bilag (link) til dagsordenens punkt 3: Budget for 2021

Bilag  (link) til dagsordenens punkt 4: Kontingentskala 2021

Stemmeseddel vil blive udleveret til alle stemmeberettigede medlemmer i tilfælde af afstemning.

Vær opmærksom på, at denne indbydelse kun sendes elektronisk. Du modtager ingen indbydelse pr. post.

Tilmelding til drf@travelassoc.dk snarest muligt og gerne senest fredag den 25. september, så vi ved, om vi kan holde mødet hos os selv eller skal booke lokale andet sted. Angiv navn(e) på deltager(e) samt bureau.