Notat om DRF’s betragtninger vedrørende den nye aftale for at sikre rejsebranchen

Kære medlemmer

Som I sikkert er bekendt med, er regeringen sammen med de fleste af Folketingets partier blevet enige om en ny aftale for at sikre rejsebranchen.

Aftalen kan læses her og selve lovforslaget kan hentes her.

DRF har sammen med RiD være i tæt dialog med politikerne og ordførerne, og det er glædeligt, at den nye aftale har medtaget en række af de ønsker, som DRF og RiD i flere omgange har fremlagt for Erhvervsudvalget.

Dialogen med ordførerne har været konstruktiv, og det har været positivt at konstatere den store lydhørhed og interesse i at hjælpe rejsebranchen igennem krisen.

Lovforslaget skal drøftes i Erhvervsudvalget i morgen onsdag, hvor lovforslaget sendes til den afsluttende behandling (2. og 3. behandling) i Folketinget på torsdag den 14. maj.

Hvis du er interesseret i DRF’s betragtninger ift. aftalens statsstøtte, låneordning, kollektiv hæftelse, afbrudte rejser og andre dele af aftalen, så send en mail til drf@travelassoc.dk.

Vi sender dig herefter notatet.

Venlig hilsen

DANMARKS REJSEBUREAU FORENING

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk