Notat om lovforslaget L181 (om hjælpepakken)

Kære medlemmer

Som I sikkert allerede er bekendte med blev ændringsforslaget til rejsegarantifondsloven vedtaget i Folketinget i går med 93 stemmer for og 2 imod.

Bortset fra Nye Borgerlige, der stemte imod, er det således et enigt Folketing, der står bag lovforslaget.

DRF er glade for denne brede opbakning, netop fordi størstedelen af de ændringer, som DRF og RiD har foreslået under forhandlingerne indgår i det vedtagne lovforslag.

Det er desværre ikke alle vores foreslåede ændringer, der er medtaget, men overordnet set har vi fået et fornuftigt resultat, selvom der stadig er plads til forbedringer.

 

Dermed vil de punkter, som vi har redegjort for i vores notat af 12. maj 2020, være en del af det nye lovgrundlag …

Du kan læse hele notatet ved at henvende dig til drf@travelassoc.dk. Vi sender det herefter til dig i PDF-format.

Venlig hilsen

DANMARKS REJSEBUREAU FORENING

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk