Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Flere medlemmer har rettet henvendelse til DRF vedrørende problemer med deres nuværende indløsningsaftale med NETS, der overfor en række rejsebureauer har krævet, at der skal stilles særskilt garanti overfor NETS, selvom rejsebureauet allerede stiller garanti i Rejsegarantifonden.

Et sådant krav er efter DRF’s opfattelse unødvendigt og byrdefuldt for rejsebureauerne, hvilket har foranlediget, at DRF har undersøgt markedet for indløsningsaftaler for at finde virksomheder, der ikke stiller samme unødvendige garantikrav som NETS.

DRF kan nu fortælle, at vi netop har indgået en samarbejdsaftale med et indløsningsselskab, hvor medlemmer af DRF kan tegne en fordelagtig indløsningsaftale.

Via samarbejdsaftalen får medlemmer af DRF altså mulighed for at indgå en indløsningsaftale, hvor der som udgangspunkt ikke skal stilles særskilt garanti overfor indløsningsvirksomheden.

Det tror vi, vil være en fordel for mange medlemmer, og samarbejdsaftalen sikrer ovenikøbet en skarp prismodel, hvor kortgebyret fastsættes efter medlemmets omsætning på Visa og Mastercard.

Vi kan dog ikke garantere, at alle medlemmer vil få lige meget ud af at skifte fra den ene aftale til den anden, men det er vores forventning, at en stor del af medlemmerne vil kunne få en bedre pris end den tilsvarende fra NETS og samtidig uden krav om særskilt garantistillelse.

Du skal kontakte DRF på drf@travelassoc.dk for at få mere information samt kontaktoplysninger på medarbejdere i det indløsningsselskab, vi har indgået aftale med.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk