Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Onlinemøde 14. marts 2022 kl. 14.00.

Sekretariatet har de seneste dage fået en del medlemshenvendelser gående på, om man kan forhøje pakkerejsens pris på grund af brændstofstigninger (fuel surcharges).

Det kan man som udgangspunkt godt, men det forudsætter, at man har taget højde herfor på den helt rigtige måde i sine aftalevilkår.

Man skal endvidere følge den procedure, pakkerejseloven foreskriver, og som er beskrevet i DRF’s vejledning til DRF’s almindelige betingelser.

Det viser sig desværre, at flere medlemmer enten ikke har brugt DRF’s almindelige betingelser eller ændret så meget i dem at det har medført, at det juridiske grundlag for at kunne gennemføre sådanne prisforhøjelser ikke længere er på plads.

På et onlinemøde på mandag den 14. marts 2022 kl. 14.00 vil vi derfor kort gennemgå reglerne herfor.

Derudover vil også ganske kort gennemgå reglerne for, hvorvidt et flyselskab kan indføre prisstigninger på hhv. nye eller eksisterende bookinger.

Tilmeld dig til Louise Alkjær på lal@travelassoc.dk senest mandag den 14. marts 2022 kl. 13.00.

Mødelink tilsendes efter tilmelding.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk