Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

På fredag den 5. marts 2021 fra kl. 11.00 til 11.30 afholder DRF onlinemøde.

Der er to emner på mødet, nemlig status på Covid-19-sager i Pakkerejse-Ankenævnet og håndtering af visse forsikringsselskabers regreskrav.

For så vidt angår status på sager fra Pakkerejse-Ankenævnet, vil der blive gennemgået de to primære problemstillinger, som størstedelen af sagerne vedrører.

Det drejer sig for det første om, hvornår kunden har ret til at afbestille en rejse gebyrfrit på grund af Covid-19. Den anden problemstilling vedrører spørgsmålet om, hvornår kunden på grund af Covid-19 har ret til at afbryde rejsen og rejse hjem før tid og hvem der skal betale regningen herfor. Sidstnævnte problemstilling forventes indbragt for domstolene inden for den nærmeste fremtid, hvilket der også vil blive redegjort nærmere for.

Det andet emne er forsikringsselskabernes regreskrav. Flere medlemmer modtager henvendelser fra forsikringsselskaber, der anmoder bureauet om at godgøre forsikringsselskabet for de udgifter, forsikringsselskabet har haft, når der forsikringskunder har gjort brug af deres rejseforsikring i forbindelse med Covid-19.

For at få afklaret, om man som rejsebureau er forpligtet til at godtgøre sådanne, gennemgår vi ganske kort, hvordan reglerne er, og hvad man skal være opmærksom på, når man modtager sådanne henvendelser.

Mødet er kun for medlemmer af DRF, og derfor skal der ske tilmelding til Louise Alkjær på lal@travelassoc.dk, hvorefter man dagen inden mødet vil få tilsendt link og nærmere forklaring på, hvordan man deltager i mødet.

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 4. marts 2021 kl. 16.00.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk