PAN har netop udgivet årsberetning for 2020

Læs PANs årsberetning for 2020

PAN har netop offentliggjort deres årsberetning for 2020, og den bærer naturligvis præg af, at 2020 også for Nævnet var et år domineret af Covid-19-pandemien. I årsberetningen, som du kan se her, kan man blandt andet læse, at i forhold til tidligere år har Ankenævnet i 2020 oplevet en stigning i antallet af afgørelser afsagt med dissens, dvs. nævnets medlemmer ikke har været enige om afgørelsen af sagen, ligesom Ankenævnet har oplevet en stigning i antallet af sager, hvor rejsearrangøren meddeler Ankenævnet, at rejsearrangøren ikke ønsker at efterleve Ankenævnets afgørelse.

“Opsang” til rejsearrangørerne

I beretningen kan man også læse en lille ”opsang” til rejsearrangørerne om varigt medium: Ved behandling af sagerne har Ankenævnet bl.a. bemærket, at rejsebranchen har en udfordring med at opfylde kravene om at angive det fulde indhold af aftalen, herunder alle oplysningerne om rejseydelsernes væsentligste kendetegn, på et varigt medium ved indgåelsen eller bekræftelsen af aftalen om pakkerejsen.

Selvom man ikke længere kan nøjes med at henvise til rejsearrangørens hjemmeside for oplysninger, der skal gives i forbindelse med aftalens indgåelse, er der stadig rigtig mange rejsearrangører, der fortsat gør således.

Det får betydning for deres sager i nævnet, hvor de risikerer at tabe, fordi de ikke har opfyldt kravet om at give oplysningerne til den rejsende på et varigt medium.

DRF har også omtalt udfordringerne med varigt medium utallige gange, og det er ikke blevet mindre vigtigt nu, hvor bureauerne ganske langsomt begynder at sælge rejser igen. Kontakt sekretariatet, hvis du stadig er i tvivl om, hvad et varigt medium er og hvad der skal angives på varigt medium.