I marts 2021 erklærede EU-Kommissionen, at man vil gå i gang med at undersøge, om Pakkerejsedirektivet skal revideres. Direktivet dannede som bekendt også baggrund for den nye pakkerejselov, der trådte i kraft den 1. juli 2018, og hverken vi eller rejsebureauerne nåede at bruge loven mere end halvandet år førend coronapandemien satte både direktiv og lov på en hård prøve.

Det viste sig nemlig ret hurtigt ved krisens begyndelse, at direktivet – og dermed den nye pakkerejselov – ikke var designet til at tackle en pandemi. Det stod også hurtigt klart, at rejselovgivningen i EU har behov for at blive harmoniseret i højere grad, end det er tilfældet nu.

DRF deltager på europæisk plan i arbejdet med EU-Kommissionen om at undersøge på hvilke områder, der er behov for at lave ændringer i direktivet.

Det gør vi gennem ECTAA, den fælleseuropæiske rejsebureauforening, hvor DRF har en fast plads i ECTAA’s juridiske komité.

Komiteens arbejde resulterede blandt andet i et holdningspapir i november 2021. I dette tager komiteen højde for de erfaringer, der er gjort under pandemien, og man opfordrer til, at ansvaret i navnlig rejsebranche-værdikæden bliver omfordelt.

Den juridiske komite anbefaler blandt andet:

  • Større synergi mellem Pakkerejsedirektivet og den lovgivning, der regulerer luftfartpassageres rettigheder, særlig med fokus på, at der indføres et generelt europæisk krav om konkursbeskyttelse ikke kun på pakkerejser, men også på flybilletter.
  • Rejsebureauerne har under pandemien haft vanskeligt ved at få penge tilbage fra underleverandører i tide. Komiteen ønsker derfor, at lovgivningen strammes over for fx flyselskaber og hoteller, der ikke yder forbrugerne den samme forbrugerbeskyttelse.
  • Direktivet bør desuden opdateres med klare regler for vouchers samt et system, der gør det muligt hurtigt at håndtere refunderinger til kunder i tilfælde af en ny verdensomspændende krise
  • Der bør indføres end mere ligelig fordeling mellem rejsebureau og den rejsende i helt ekstraordinære situationer, så det ikke er rejsebureauet alene, der skal stå med omkostningerne.

Ovenstående forslag er sammen med andre emner allerede præsenteret for Kommissionen i detaljer, og det forventes, at EU-Kommissionen inden for den kommende fremtid vil offentliggøre en rapport over de punkter, hvor der skønnes at være behov for ændringer i direktivet.

Udover arbejdet i ECTAA’s juridiske komite, er DRF ligeledes repræsenteret i nyligt nedsat arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til EU-Kommissionen om ændringer i den såkaldte Denied Boarding-forordning, der regulerer passagerernes rettigheder i forhold til flyselskaberne, når en flyafgang f.eks bliver forsinket eller aflyst.

Forordningen har ikke været revideret, siden den trådte i kraft for mere end 15 år siden, og der er et stort behov for at få opdateret reglerne, så de bliver mere tidssvarende.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk