Klagen kunne ikke behandles

Sag 22-752

Sag nummer 22-752, hvis kendelse blev afsagt i Pakkerejse-Ankenævnet den 29. august 2022, handlede om en klager, der mente at have købt en pakkerejse, og at klagen over denne rejse dermed kunne behandles i Pakkerejse-Ankenævnet. Klager anmodede i hvert fald nævnet om, at det tog stilling til dets kompetence til at realitetsbehandle sagen.

Sagen

Klager købte et par dage før afrejse en tur til Spanien for to personer i seks dage. Ifølge klager indeholdt pakken både fly, hotel og pension, da det var en samlet pakke, som var komme frem under klagers søgning på rejser via søgeportalen Momondo.

Klager gjorde gældende, at man specifikt havde søgt efter pakkerejser på søgeportalen. Rejsen kostede 12.138 kr. Da klager efter betaling modtog sine rejsepapirer, konstaterede denne, at rejsepapirerne kun indeholdt flybilletter og ikke også en bekræftelse på det bestilte hotel.

Klager forsøgte at kontakte både Momondo og den hjemmeside, som billetterne var købt gennem, men uden held, og klager endte med at vurdere, at det muligvis var fordi, det var weekend, at ingen svarede.

Klager tog derfor planmæssigt af sted et par dage efter til Spanien.

Da klager ankom til sit hotel, fik klager at vide, at der ikke lå nogen bekræftelse på, at klager havde bestilt noget værelse. Klager gjorde gældende, at det var en pakkerejse indeholdende både fly og hotel, som klager havde købt, men hotellet oplyste, at der hverken var booket eller betalt for et værelse.

Klager kontaktede herefter både Momondo og det onlinebureau, hvor rejsen var købt (klager kontaktede bureauets afdelinger i både Danmark og Sverige). Det fik klager ikke umiddelbart noget ud af, og endte herefter med at finde et helt andet hotel på egen hånd. Under sit ophold på det nye hotel sendte klager en række mails til de forskellige aktører og forsøgte at få løst problemet ad den vej.

Efter hjemkomst kontaktede klager igen de forskellige aktører. Klager gjorde gældende, at der var tale om en pakkerejse med både flybilletter og hotel, og at onlinebureauet havde snydt klager ved ikke at have booket det ønskede hotel, som klager havde fået tilbud på fra søgningen på Momondo.

Klageren krævede en kompensation på 6.000 kr. og en erstatning på 5.000 kr., i alt 11.000 kr.

Det nægtede rejsebureauet og gjorde gældende, at klager på intet tidspunkt havde købt en pakkerejse hos dem, men udelukkende flybilletterne. Bureauet gjorde yderligere gældende, at det ikke kunne sige, hvor klager så mente at have købt hotelværelse, men at det ikke var hos dem. Da klager kun havde købt flybilletter hos rejsebureauet og i øvrigt også benyttet disse, ville bureauet ikke kompensere eller erstatte noget.

Afgørelsen

Som sagt havde klager anmodet PAN om at tage stilling til, om nævnet kunne behandle sagen. Ankenævnet udtaler i dets afgørelse, at en pakkerejse består af en ”kombination af mindst to forskellige type rejseydelser bestående af passagerbefordring, indkvartering, udlejning af motorkøretøjer eller enhver anden turistydelse, der ikke er en uløselig del af de andre rejseydelser.” Dette fremgår af pakkerejselovens § 3, stk. 1.

Ankenævnet lægger til grund, at klager havde købt en flybillet, men det fandt til gengæld ikke, at klager havde godtgjort, at købet også indeholdt indkvartering på et hotel.

Da klager efter nævnets bedømmelse dermed ikke havde købt en pakkerejse, havde nævnet efterfølgende ikke kompetence til at realitetsbehandle sagen. Sagen blev derfor afvist. Klager skulle ikke betale klagesagsgebyr.

Hvad kan vi lære af sagen?

Det er ikke alle sager, der kan behandles i Pakkerejse-Ankenævnet. Udgangspunktet for at kunne behandle en klage og efterfølgende afsige en kendelse, er, ikke overraskende nævnets navn taget i betragtning, at rejsen er en pakkerejse.

Klager havde alligevel bedt nævnet om at behandle den, hvilket det gjorde. Nævnet kunne dog ikke træffe en afgørelse om tvisten i sagen, da det lå udenfor dets kompetenceområde, når der ikke var tale om en pakkerejse.

Men nævnet har altså kompetence til at vurdere, om der er tale om en pakkerejse eller ej, og dette forhold traf nævnet dermed beslutning om.

Da det herefter blev vurderet, at der ikke var tale om en pakkerejse, kunne nævnet ikke gå yderligere ind i sagen.

At nævnet ikke kan træffe afgørelser i nogle tvister kan imidlertid også ske i sager, der rent faktisk drejer sig om pakkerejser. Det kan være i sager, hvor nævnet vurderer, at de faktiske omstændigheder ikke er tilstrækkelig oplyst af parterne.

Det kan også være sager, hvor der skal optages vidneudsagn for at få alle sagens elementer på plads. Dette har Pakkerejse-Ankenævnet heller ikke kompetence til, da sagerne i nævnet udelukkende handles på skriftligt grundlag og således ikke kan foretage vidneafhøringer, og sådanne sager må sendes videre til en regulær domstol i stedet, hvis klager ønsker det.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk