Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Pakkerejse-Ankenævnets sekretariats telefonrådgivning lukker fra og med onsdag den 1. juni 2022.

I morgen lukker Pakkerejse-Ankenævnets sekretariat deres telefonrådgivning. Dermed kan hverken rejsebureauer eller forbrugere fra 1. juni 2022 få telefonisk rådgivning hos Pakkerejse-Ankenævnet længere.

Denne form for rådgivning til rejsebureauer og især forbrugerne har trukket mange ressourcer fra Nævnet, idet der årligt modtages mere end 1000 henvendelser om rådgivning uden at dette fører til sager i Nævnet.

DRF er sammen med RID og Forbrugerrådet stiftere af Pakkerejse-Ankenævnet og det er stifterne bag Pakkerejse-Ankenævnet, der ud fra driftsbesparelsessynspunkter har truffet denne beslutning.

Medlemmer af DRF kan naturligvis fortsat få rådgivning hos DRF’s sekretariat om et sagsforløb i Pakkerejse-Ankenævnet, men det er altså ikke længere muligt at kontakte Pakkerejse-Ankenævnets sekretariat for at få hjælp eller rådgivning.

DRF’s jurister kan rådgive medlemmer i langt de fleste sager, og medlemmer skal derfor ikke tøve med at kontakte os, hvis man har en sag, hvor man er usikker på, om den kan udvikle sig til en nævnssag eller måske allerede er blevet det.

Det er i den forbindelse vigtigt, at man som rejsebureau sørger for, at sagen bliver oplyst helt korrekt, når den lander i PAN. Derfor bør man altid sikre sig, at man kan dokumentere de påstande, man gør gældende under nævnsbehandlingen, herunder også når man er uenig i klagers udlægning af sagen.

DRF forventer at afholde et onlinemøde inden sommerferien, hvor vi rådgiver nærmere om, hvordan man som bureau sikrer sig, at sagen er oplyst på bedst mulige måde.

Forbrugere og rejsearrangører kan altså fra den 1. juni 2022 kun kontakte nævnet, når forbrugeren har indgivet en klage. Ved indgivelsen af klagen får både forbrugeren og rejsearrangøren en mail med kontaktoplysninger fra den medarbejder, der behandler sagen.

For at indgive en klage til nævnet skal forbrugeren først have klaget skriftligt til rejsebureauet og have modtaget et svar fra rejsebureauet, som forbrugeren ikke er tilfreds med.

Læs den korte nyhedsinfo på PAN’s hjemmeside her.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk