Årsberetning 2021

I sidste uge udgav PAN deres årsberetning for 2021. Årsberetningen indeholder blandt andet en oversigt over, hvor mange sager Nævnet har behandlet i løbet af året, hvor mange der er givet medhold i, hvor mange der ikke er givet medhold i, og hvad klagerne omhandlede med mere.

Af årsberetningen fremgår det, at pandemien også i 2021 var årsag til langt de fleste sager, der endte i PAN.

Det gælder særligt sager, der drejer sig om spørgsmålet om den rejsendes ret til at ophæve aftalen (inden afrejse, under rejsen).

I mange af disse afgørelser har det ikke været muligt at nå til enighed i Nævnet. DRF har i en række af afgørelser med forskellige principielle problemstillinger været uenig i flertallets indstillinger og derfor afsagt en såkaldt dissens (man tilkendegiver , at man ikke er enig med flertallets indstilling og kommer med sin egen begrundelse for, hvordan sagen burde afgøres).

Nogle af sagerne er tillige endt ved domstolene, som vi også har omtalt tidligere (særmeddelelse #02/2022). Retten i Århus afsagde i januar 2022 dom i den første af i alt 5 forskellige principielle kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, som DRF på vegne af nogle af DRF’s medlemmer har besluttet at få prøvet ved domstolene.

Sagen drejede sig om, hvorvidt den rejsende havde ret til at afbryde sin rejse og rejse hjem på bureauets regning før tid under henvisning til, at Udenrigsminister Jeppe Kofoed havde opfordret alle danskere i udlandet til at rejse hjem i begyndelsen af covid-19-pandemien.

Dommeren fulgte i denne sag DRF’s indstilling i sagen, som DRF således vandt på medlemmets vegne. Denne dom var desuden medvirkende til, at en lignende nævnssag, der også stod for at skulle prøves i en retssal, blev trukket tilbage af sagsøger.

De øvrige sager kommer for retten i løbet af det kommende års tid. De omhandler bl.a. retten til at afbestille sin rejse, selvom Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til destinationen, retten til at afbryde sin rejse, når en rejsevejledning ændres til orange og retten til at afbestille som følge af nationale og/eller lokale indrejserestriktioner.

Det er forventningen, at der vil blive afsagt dom i sagen om indrejserestriktioner i løbet af september 2022, og sagerne om afbestilling forventes afsagt i løbet af foråret 2023. DRF følger naturligvis alle sagerne tæt og informerer medlemmer, så snart der er nyt i de enkelte sager.

Se hele Pakkerejse-Ankenævnets årsberetning her.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk