Husk reklamationsforpligtelsen

Både bureau og gæst har pligter

Det er ikke kun rejsebureauet, som har pligter i forhold til, at den solgte rejse forløber, som den skal. Kunden har også pligter, og skal for eksempel overholde en given lokalitets ordensbestemmelser, et destinationslands love og så videre. Det giver sig selv.

Opstår der en mangel, efter at rejsen er påbegyndt – enten undervejs eller på destinationen – skal rejsebureauet selvfølgelig forsøge at afhjælpe manglen så hurtigt som muligt.

Det kræver dog, at gæsten informerer bureauet eller bureauets underleverandør om den pågældende mangel, og det er her, den såkaldte reklamationspligt kommer ind i billedet.

Det betyder, at hvis en gæst ikke så hurtigt som muligt reklamerer over manglen, så kan gæsten som udgangspunkt miste retten til at reklamere over pågældende mangel.

Man kan derfor som gæst ikke sidde og samle klagepunkter sammen undervejs på rejsemålet og så vente med smide en klage af sted efter hjemkomst. Eller, det kan man selvfølgelig godt, men rejsebureauet har lov til at afvise klagen.

Det kræver dog, at rejsebureauet tydeligt har oplyst kunden om dennes reklamationspligt.

Der er ret præcise krav om, hvordan og hvor reklamationspligten skal oplyses, hvis man som rejsebureau vil gøre den gældende.

Kravene fremgår blandt andet af Pakkerejse-Ankenævnets vejledende retningslinjer og har været gældende for rejser solgt efter 1. januar 2014.

Da det efterhånden er ved at være en gammel regel, betyder det, at der i retningslinjerne er henvisning til paragraf 26 i den gamle pakkerejselov, og den gælder som bekendt ikke længere.

Hvis man i sin reklamationsforpligtelse henviser til paragraf 26, bør man altså fjerne denne henvisning.

For at have en reklamationsforpligtelse, der kan gøres gældende, er det ikke nødvendigt at have henvisning til nogen paragraffer. Hvis man derfor stadig har information om paragraf 26 stående, bør man slette denne henvisning med det samme og sørge for at få den rette bestemmelse sat ind.

Forpligtelsen skal fremgå tydeligt

Der er til gengæld krav om, at reklamationsforpligtelsen fremgår tydeligt af det første dokument, kunden får i hånden efter at man har indgået aftalen (fx i ordrebekræftelsen).

Det er ikke nok at have reklamationsforpligtelsen stående i sine almindelige betingelser.

I forbindelse med DRF’s opdatering af de almindelige betingelser i efteråret 2023, er der også udfærdiget nye forslag til reklamationsbestemmelser, som medlemmerne har kunnet rekvirere hos sekretariatet.

Kontakt derfor gerne sekretariatet, hvis du er i tvivl om udformningen af reklamationsforpligtelsen eller ikke allerede har fået de nye udkast.

Danmarks Rejsebureau Forening
Børsen
DK-1217 København K
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: kontakt-drf@danskerhverv.dk
www.travelassoc.dk