Pressemeddelelse fra DRF

25. januar 2021

Restriktionerne for at rejse ind i Danmark er strenge, men helt nødvendige for at undgå yderligere spredning af COVID-19 og eventuelle mutationer. Derfor er der ingen grund til at gøre de gældende indrejseregler endnu strammere. Danmarks Rejsebureau Forening ønsker evidens for nødvendigheden af at stramme de allerede strenge regler yderligere.

Debatten om det fornuftige i at rejse til udlandet er præget af følelser, folkestemning og meninger. Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele verden, men der er intet i vejen for at rejse ud af Danmark, selvom rejsevejledningerne er ”røde”. Ønsker man at tage på rejse, skal man naturligvis leve op til indrejsekravene, ikke bare i det land, man rejser til, men også når man vender hjem til Danmark igen.

Lige nu er kravet fra de danske myndigheder til rejsende med fly til Danmark, at de skal være i besiddelse af en negativ COVID-19-test inden ombordstigning. Ved hjemkomsten opfordres den rejsende til at tage endnu en test og hjemmeisolere i 10 dage. På fjerdedagen kan den rejsende igen til at tage en PCR-test, og vedkommende vil derefter, typisk på femtedagen efter hjemkomsten, kunne stoppe sin hjemmeisolering, såfremt testen viser sig negativ.

”Jeg har svært ved at se, hvorfor et af de bedste testregimer i verden ikke er tilstrækkeligt, hvis ellers alle, der rejser ind i Danmark følger myndighedernes opfordringer om test og hjemmeisolation. Forløbet er godkendt af de ansvarlige myndigheder, og lige nu er der simpelthen for mange gætterier på usagligt grundlag om faren ved at rejse til forskellige destinationer”, siger Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening (DRF).

DRF ønsker, at kontrolkravene ved indrejse til Danmark fastholdes på det nuværende niveau og at forretningsrejsende fortsat kan rejse ud. Danmarks eksport skal i videst muligt omfang fastholdes, og andre vigtige opgaver for fx NGO’er og danske myndigheder skal kunne gennemføres.

”Jeg håber, at regeringen og politikerne, når de mødes for at diskutere yderligere stramninger af indrejseregler, kan se, at reglerne allerede er tilstrækkelige. Og så har jeg et ønske om, at man fra myndighedernes side offentliggør indrejse-smittetallene til Danmark pr. afrejseland set i forhold til det totale antal rejsende fra det pågældende land. På den måde får både vi, der arbejder med rejser og danskerne i almindelighed mulighed for på sagligt grundlag at forholde os til, hvilke lande vi især skal være opmærksomme på, når vi rejser ud i verden. Vi er altså nødt til at have et sagligt grundlag at debattere rejser til udlandet på. Vi kan ikke være andet bekendt,” siger Lars Thykier.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk