Pressemeddelelse fra DRF

Regeringen fravælger den hårdt ramte danske rejsebranche

Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) har længe efterspurgt regionsopdelte rejsevejledninger, og dagens udmelding om endnu en ekstrem stramning af rejsevejledningerne er resultatet af UM-rejsevejledningernes manglende fleksibilitet. Uden alternativer til den nuværende model for rejsevejledninger, er der ikke andre muligheder end at lukke hele lande ned. Da Regeringen samtidig ikke har sørget for at implementere Folketingets aftale om netop indførelse af regionale rejsevejledninger, sparker den dermed endnu engang til en branche, der i forvejen er tvunget helt ned at ligge. Der må og skal ske ændringer nu.

Modellen for regionsopdelte rejsevejledninger skal introduceres hurtigst muligt. Allerede i sidste uge vedtog EU-landene at koordinere rejsevejledningerne efter fælles kriterier, men der er fortsat ikke sket noget i sagen ud over, at Udenrigsministeren på et møde med rejsebranchen den 20. oktober har givet tilsagn om at en eller anden form for regionale rejsevejledninger kan forventes at se dagens lys indenfor en måned. DRF appellerer til, at ministeriet indfører en ny model hurtigst muligt, og senest den 15. november – gerne tidligere. Den 15. november er det til orientering næsten 3 måneder siden, at en række partier i Folketinget aftalte med Regeringen, at den skulle iværksætte arbejdet med regionale rejsevejledninger.

”Der er stadig intet sundhedsmæssigt belæg for fastholde de meget restriktive rejsevejledninger, og jeg er særdeles trist over igen at se en helt ”orange” verden. Det kunne sagtens have set væsentligt bedre ud, hvis Udenrigsministeriet allerede nu havde udarbejdet de regionale rejsevejledninger, som vi har efterspurgt i flere måneder”, siger Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger viser også med al ønskelig tydelighed, at der fortsat er et markant behov for hjælp til den danske rejsebureaubranche. En arbejdsfordelingsordning er efter DRF’s vurdering ikke en reel hjælp til branchen, og DRF har løbende arbejdet for at skabe politisk opbakning til, at der indføres en eller flere nye hjælpepakker til branchen.

”Vi er lukket næsten helt ned nu, og derfor må regeringen se på muligheden for at hjælpe branchen økonomisk. Denne gang skal det være en reel hjælp til en branche, der ikke kan bestå ret meget længere. Det vil sige at der ikke bare skal tilbydes flere statslån for at dække forbrugerens tab på aflyste rejser”, siger Lars Thykier.

Det skal samtidig understreges, at DRF for lang tid siden har bedt om, at man udfaser karantænekrav og erstatter dem med et velfungerende testregime med test af rejsende ved hjemkomst til Danmark. En sådan løsning vil effektivt kunne sikre Regeringens ønske om at passe på danskerne, og vil samtidig indebære at hjemvendende danskere med det samme kan bevæge sig ud i samfundet uden at være tvunget i 14 dages karantæne efter hjemkomsten.

“Vi er sikre på, at der relativt let kan etableres den fornødne testkapacitet til at håndtere alle indrejsende ved de danske grænser, og kan Testcenter Danmark ikke klare opgaven alene, så står flere dygtige private aktører klar til at aflaste eller supplere det eksisterende testberedskab”, afslutter Lars Thykier.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk