Pressemeddelelse fra DRF

Regeringen svigter rejsebureauerne med den nye trepartsaftale

Den netop indgåede trepartsaftale om midlertidig arbejdsfordeling kan overordnet set ikke bruges af oplevelsesbranchen, herunder rejsebureauerne. Aftalen har fokus på erhverv, der trods alt har en form for omsætning, og det har rejsebranchen på grund af Udenrigsministeriets rejsevejledninger stort set ikke. Danmarks Rejsebureau Forening, der repræsenterer mere end 100 ferie- og forretningsrejsebureauer, mener, at branchen er efterladt i en fuldstændig uacceptabel situation, der har sendt et stort antal medarbejdere i branchen hjem med en fyreseddel, selvom den danske regering tilbage i april måned stillede i udsigt at man ville holde hånden under den.

Dagens trepartsaftale vedrører udelukkende nogle begrænsede muligheder for arbejdsfordeling, og i aftalen står der heller ikke noget om mulighed for fortsat lønkompensation. Bortfaldet af lønkompensation skal samtidig ses i lyset af, at da man lukkede grænserne og indførte lønkompensationen, bad man fra regeringens side rejsebureauerne om at beholde så mange medarbejdere som overhovedet muligt med lovning om, at myndighederne ville hjælpe, så længe der var restriktioner. Det har kostet rejsebureauerne store summer at beholde deres medarbejdere siden marts 2020, men de har holdt deres del af aftalen og beholdt så mange medarbejdere som de kunne. Nu er lønkompensationsordningen bortfaldet uden at der er kommet et brugbart alternativ, selvom der fortsat består stramme rejserestriktioner.

”Jeg oplever, at vi er blevet efterladt ”i åben sø” uden redningsmuligheder”, siger Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening. “Regeringen med Erhvervsministeriet i spidsen har åbenbart opgivet at hjælpe rejsebranchen, selvom rejsebureauerne har holdt deres del af aftalen. Der er bureauer, som i dag har måttet opsige en stor del af alle deres medarbejdere, og det tyder endda på, at antallet af opsigelser stiger yderligere i den kommende tid. Vi regner lige nu med at op mod halvdelen af branchen ender med at få en fyreseddel i de kommende måneder. Det giver ikke mening, at staten har postet milliarder i lønkompensation over de seneste lidt over fem måneder til rejsebureaumedarbejdere, der nu sendes opsagte hjem”, fortsætter Lars Thykier.

Hjælpepakkerne hjælper kunden, ikke forretningen

De hjælpepakker, rejsebureaubranchen har modtaget i løbet af foråret og forsommeren har været en kærkommen hjælp til en branche i knæ. Med hjælpepakkerne fik rejsebureauerne nemlig mulighed for at låne penge i Rejsegarantifonden til først og fremmest at betale de penge tilbage, som deres kunder lovmæssigt havde krav på. På den måde er langt de fleste forbrugere blevet holdt skadesløse af de såkaldte hjælpepakker til rejsebureaubranchen. Men rejsebureaubranchen har ikke modtaget støtte til deres egen drift i en periode, hvor regeringen besluttede at danskerne skulle indstille al rejseaktivitet. De har kun kunnet låne penge til at tilbagebetale deres kunder. Regeringens rejserestriktioner har samtidig medført en de facto nedlukning af branchens eksistensgrundlag på linje med de virksomheder, som regeringen har nedlagt forbud mod at åbne.

”Fortællingen om, at ”nu har rejsebranchen vist også fået det, den skal have af støtte”, er simpelthen forkert. Rejsebranchen har nemlig ikke fået mere end andre private erhverv. Den har alene kunne låne penge, så den kunne betale sine kunder tilbage. Det er vi selvfølgelig glade for at vi fik muligheden for, men hjælpepakkerne til de danske rejsebureauer blev udformet med henblik på tilbagebetalinger til forbrugeren, ikke til rejsebureauet”, siger Lars Thykier.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk