Pressemeddelelse om den katastrofale hjælpepakke

Ændringer nødvendige for at sikre branchen

Rejsebranchen forkaster de nye ændringer i hjælpepakken til rejsebranchen. Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) og Rejsearrangørerne i Danmark (RiD) forventer nu en bølge af konkurser, hvis ikke ministeren ændrer ordningen. DRF og RID foreslår to konkrete ændringer, der vil sikre den hårdtramte rejsebranches overlevelse.

Rejsebureauerne er blandt de hårdest ramte virksomheder i COVID-19-krisen. Flytrafik er begrænset til et absolut minimum, og salget af udenlandsferier er nærmest ikke-eksisterende. Derfor var DRF og RiD meget tilfredse, da der i slutningen af marts blev vedtaget op til 1,5 mia. kr. i statslån til rejsebranchen. Loven betød, at rejsebureauer kunne låne til at dække hele beløbet af de refunderede rejser.

Med tilsagn om. 1,5 mia. kr. påbegyndte rejsebureauerne refunderinger til kunderne i forventning om at få refunderet beløbene fra statslånet. Men trods god politisk vilje og samarbejde blev det af Erhvervsministeriet 21. april ændret, så kun rejsebureauernes omkostninger dækkes, og eventuelle tilbagebetalinger fra underleverandører skal modregnes. Dermed forsvandt 40-50 % af den netop tilførte likviditet. Samtidig betyder loven, at de danske rejsebureauer skal tilbagebetale statslånet kollektivt, uanset hvor store beløb det enkelte rejsebureau har lånt.

De rejsende kommer i klemme

Ændringen i ordningen betyder en væsentlig svækkelse af rejsebureauernes likviditet og økonomi, som allerede er kraftigt påvirket af krisen. Henrik Specht, direktør i Rejsearrangører i Danmark, mener, at gulvtæppet er revet væk under rejsebureauerne, og begræder, at de rejsende kommer i klemme med den nye ordning.:

”Det er en katastrofe for hele branchen og for de rejsende. Der står næsten 200.000 danskere, som skal have refunderet deres rejser. Det vil vi meget gerne, men vi mangler likviditet, og denne hjælpepakke giver os ikke den fornødne likviditet. . Vi forudser en bølge af konkurser nu. Vi ser ind i en fremtid med væsentligt færre danske rejsebureauer tilbage. Det vil gå ud over forbrugerne.”

Branchen fælles om løsningsforslag

DRF og RiD foreslår to konkrete punkter, der bør ændres for at sikre branchens overlevelse:

Lars Thykier, adm. direktør i DRF, udtaler:

”Vi oplever vores største krise nogensinde, og vi gik positivt ind til dette for at sikre en rejsebranche fremover i Danmark og sikring af 4.000 arbejdspladser. Vi oplevede god og hurtig politisk vilje til at hjælpe os, og satte stor pris på det. Men i implementeringen er der sket så store ændringer, at rejsebranchen nu står over for en bølge af konkurser. Vi foreslår nu to konkrete løsninger, som kan redde vores meget hårdt ramte branche, og kan give os likviditet til at refundere penge til de rejsende.”

Rejsebranchen foreslår, at bekendtgørelsen af 21. april trækkes tilbage, og at ordningen ændres med følgende:

1. Rejsernes bruttobeløb skal dækkes for at skabe likviditet

DRF og RiD foreslår, at det er bruttobeløbene for de refunderede rejser, der ligger til grund for rejseudbydernes del i ordningen, uagtet om rejseudbyderne har fået refunderet beløb fra underleverandørerne. Konkret betyder det, at når et rejsebureau refunderer hele beløbet (f.eks. 10.000 kr.) for rejsen til den rejsende, kan rejsebureauet låne hele beløbet i Fonden, selvom rejsebureauet er lykkedes med at få refunderet f.eks. 2.000 kr. fra en hotelejer. Det vil give bureauerne likviditet.

2. Tilbagebetaling af lån bør foregå individuelt

Tilbagebetaling af lån bør foregå individuelt, så ingen skal betale mere, end de låner. Tilbagebetalingen bør være individuel afhængig af, hvor meget de enkelte rejseudbydere låner. På den måde vil rejseudbydere kun låne det nødvendige beløb, og dermed bør statslånet holde længere.

Det kollektive element kan fastsættes på den måde, at alle rejseudbydere betaler en lille andel af deres omsætning til en fælles kasse. Dette bidrag går til hele branchens overlevelse.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk