Pressemeddelelse fra DRF

Erhvervsminister Simon Kollerup har for et par dage siden offentliggjort en rapport om forbrugernes konkurssikring i forbindelse med pakkerejser. Rapporten er udarbejdet af en ekspertgruppe og indeholder flere forslag til hvordan man kan sikre danske rejsebureauers overlevelse. Selvom ekspertgruppens anbefalinger indeholder flere gode elementer, løser de desværre ikke rejsebranchens altoverskyggende problem, nemlig manglende likviditet. Det mener Danmarks Rejsebureau Forening (DRF), som har flere ønsker til den forestående hjælpepakke for rejsebranchen.

DRF var ikke selv medlem af arbejdsgruppen, men arbejdede under forløbet tæt sammen med den eksterne rejsebureauekspert i udvalget, direktør Henrik Specht fra Rejsearrangører i Danmark (RiD). Trods mange gode argumenter for at den danske stat skal udvide støttebeløbet til de danske rejsebureauer, lykkedes det desværre ikke Henrik Specht at påvirke de øvrige arbejdsgruppemedlemmer til at bakke op om et forslag om at bevillige yderligere likviditet på op mod en milliard kroner til rejsebureauerne.

Det er ellers af afgørende betydning for danske rejsebureauers overlevelse at der åbnes for yderligere støtte. En netop gennemført undersøgelse om DRFs medlemmers likviditet viser nemlig, at ud af de 67 deltagende i undersøgelsen, har over 80% svaret, at de har brug for en yderligere hjælpepakke for perioden 11. maj – 31. august 2020 for at kunne overleve. Samtidig svarer 70% af de adspurgte rejsebureauer at en manglende støtte til rejsebureauerne i ovennævnte periode med sikkerhed vil indebære opsigelse af medarbejdere.

”Der er flere problemstillinger i arbejdsgruppens rapport, som vi meget gerne så adresseret snarest”, siger Lars Thykier, adm. direktør i DRF, og fortsætter:

”Vi er bestemt ikke enige med det flertal i arbejdsgruppen, der vurderer, at den nuværende låneordning på 1.5 mia. kr. er tilstrækkelig til at sikre rejsebranchens likviditetsproblemer. Flertallets anbefaling på dette punkt løser ganske enkelt ikke likviditetsproblemet. Og så er det værd at notere sig, at arbejdsgruppens mindretal udgøres af de eneste to medlemmer i arbejdsgruppen, der har et direkte fagligt eller praktisk kendskab til rejsebranchen. Mindretallets vurdering er i øvrigt helt i overensstemmelse med DRF’s egen vurdering”, slutter Lars Thykier.

I den kommende uge går de politiske forhandlinger i gang om indholdet i en ny hjælpepakke til den danske rejsebranche. Det er også planen, at forhandlingerne afsluttes i samme uge. DRF opfordrer i den forbindelse Folketingets politikere til, at de indgår en aftale om støtte der hjælper alle danske rejsebureauer så vi ikke kommer til at stå med en ”survival of the fittest-løsning”. Rejsebranchens problemer er som bekendt ikke selvforskyldte.

DRF’S ØNSKER TIL HJÆLPEPAKKE

  • Definitionen af faktiske omkostninger skal ændres så flere af rejsebureauets egne omkostninger dækkes.
  • Det skal være muligt at søge om lån til dækning af andre omkostninger end dem, der hidtil har været omfattet af låneordningen. Låneordningen bør derfor give mulighed for, at man også kan låne til lønomkostninger relateret til tilbagebetalinger og ombooking af rejsende på lige fod med andre faktiske omkostninger som f.eks. flyomkostninger, hotelomkostninger og marketingomkostninger og lignende.
  • Låneordningens ansøgnings- og behandlingsprocedure skal effektiveres, så det er muligt at få udbetalt de statsgaranterede lån væsentligt hurtigere.
  • Den statsstøtte til rejsebranchen som EU har godkendt skal udbetales nu. Det er nemlig endnu ikke afklaret hvordan denne statsstøtte skal fordeles og udbetales. Statsstøtten blev tildelt med henblik på at afhjælpe rejsebranchens likviditetsproblemer tilbage i perioden medio marts frem til og med påske, og den skal udbetales hurtigst muligt. Der er behov for yderligere statsstøtte, hvis rejsebranchen skal overleve sommerferien.

Ovenstående ønsker til indholdet af en ny hjælpepakke til rejsebureauerne fremgår at det brev, som DRF og RiD har sendt til Folketingets erhvervsordførere og som kan ses her.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk