Kendelse fra PAN

Sag #22183

Sagen, som har fået nummer 22-183 i Pakkerejse-Ankenævnets system, angik nye coronarestriktioner på rejsemålet opstået efter indgåelse af aftale. Klager valgte på baggrund af disse nye restriktioner at hæve købet, selvom der var 46 dage til afrejse.

Sagen

Klager købte den 6. oktober 2021 en skirejse til Østrig med afrejse den 28. januar 2022. Rejsen havde en varighed af en uge og inkluderede indkvartering i dobbeltværelse med halvpension samt liftkort til syv dage. Arrangementet kostede samlet 20.730 kr. En uges tid efter indgåelse af aftalen indbetalte klager et depositum på 3.000 kr.

I begyndelsen af december 2021 meddelte Østrig, at hoteller, restauranter, barer m.v. ville genåbne senere på måneden, og at gæster skulle være enten vaccinerede eller have et bevis for tidligere smitte for at kunne få udleveret et liftkort.

Klager og klagers medrejsende var ikke vaccinerede og valgte at hæve købet den 13. december 2021, hvilket var 46 dage inden afrejse.

Klager ønskede at få sit indbetalte depositum tilbage, for uden liftkort kunne klager og medrejsende ikke stå på ski.

Klager gjorde gældende, at vaccinations/antistof-kravet for at få et liftkort dels var indført efter indgåelse af aftalen, dels var en væsentlig ændring af den oprindeligt indgåede aftale.

Desuden gjorde klager gældende, at klager ikke var blevet informeret af rejsebureauet om ændringerne. Klagers forsikringsselskab havde afvist at tilbagebetale depositummet.

Klager havde ved indgåelse af aftale fået tilsendt bureauets almindelige betingelser via at link.

Rejsebureauet afviste kravet og gjorde gældende, at de nye restriktioner hørte under uforudsete hændelser, som ikke var rejsebureauets ansvar, og at klager derfor måtte afbestille efter bureauets almindelige afbestillingsbetingelser.

Klager lod herefter Pakkerejse-Ankenævnet afgøre sagen.

Over for nævnet gjorde rejsebureauet gældende, at klager havde afbestilt mere end seks uger inden afrejse, og at klager derfor havde god tid til at blive vaccineret eller opnå immunitet, samt at indrejserestriktionerne med så længe til afrejse kunne nå at ændres.

Bureauet gjorde desuden gældende, at klager ved bestilling havde fået tilsendt dets almindelige betingelser, der indeholdt både afbestillingsregler og oplysninger om, at den rejsende selv var ansvarlig for at opfylde fx vaccinekrav.

Afgørelsen

Nævnets medlemmer, der består af to erhvervsrepræsentanter (DRF og RiD), to forbrugerrepræsentanter (Forbrugerrådet Tænk) og en dommer, var for så vidt enige med bureauet: Klager havde ikke godtgjort, at restriktionerne på tidspunktet for klagerens afbestilling af rejsen den 13. december 2021 også ville være gældende på afrejsetidspunktet den 28. januar 2022, 46 dage senere.

Ifølge bureauets almindelige betingelser var klager derfor ikke berettiget til at hæve aftalen og få det indbetalte depositum retur.

Rejsebureauet havde dog ikke udleveret de almindelige betingelser på varigt medium, hvorfor nævnet tilsidesatte dem.

Bureauet kunne derfor ikke påberåbe sig sine egne afbestillingsbetingelser og var dermed kun berettiget til at opkræve et passende afbestillingsgebyr, hvilket nævnet skønsmæssigt anslog fastsat til 3.000 kr., et beløb, der altså svarede til klagerens krav.

Klager fik dermed ikke medhold i sin sag.

Hvad kan vi lære af sagen?

I denne sag kan vi først og fremmest se, at bureauet som udgangspunkt havde ”en god sag”.

Klager var ikke berettiget til at annullere og få alle pengene igen, når der var så lang tid til afrejse. Tingene på destinationen kunne nå at ændre sig flere gange.

Men vi kan også se, at det materiale, som rejsebureauet lagde til grund for dets afvisning, nemlig dets almindelige betingelser, blev tilsidesat af PAN, fordi betingelserne ikke var udleveret til klager ved aftalens indgåelse på varigt medium.

Herefter var det op til nævnet at skønne, hvor stort et gebyr, bureauet kunne tage for annulleringen. Nævnet tog udgangspunkt i pakkerejselovens § 15, stk. 1, der omhandler den rejsendes generelle afbestillingsret.

Det følger af denne bestemmelse, at en rejsearrangør kan kræve et rimeligt, standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter.

I den aktuelle sag var bureauet ”heldigt”, at det indbetalte depositum var så relativt lavt, og at nævnet derfor skønnede, at det indbetalte beløb var et rimeligt gebyr. Havde gebyret efter nævnets vurdering derimod været for højt, kunne det havde fastsat et lavere gebyr.

Husk derfor at udlevere almindelige betingelser på et varigt medium.

Der er pt et stor antal sager i nævnet, der falder ud til klagers fordel, selvom bureauet umiddelbart har ”retten på dets side”, udelukkende fordi betingelser og andet, man som bureau vil gøre gældende, ikke er udleveret på varigt medium i forbindelse med aftalens indgåelse og derfor tilsidesættes af nævnet.

Kravet om varigt medium er et lovkrav, som fremgår af Pakkerejselovens § 9, stk. 2.

Kontakt gerne sekretariatet, hvis du behøver rådgivning om varigt medium.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk