Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Sag 18-213

I denne kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet (sag 18-213) hyrede klager en advokat til at håndtere sagen med bureauet. Advokaten rejste på vegne af klager et krav på 200.034 kr. af bureauet.

Sagen

Klager købte via mailkorrespondance med bureauet en skirejse til Østrig for en familie på 10 personer inkl. en uges ophold på to værelser på hotel, halvpension, liftkort, skileje samt skiskole for tre personer. Rejsens totalpris var 161.486 kr.

Dagen efter ankomst flyttede tre personer til et andet hotel i byen, som de selv betalte for. Bureauet var på grund af sæsonen (rejsen foregik i uge 7) ikke i stand til at finde alternativ indkvartering til familien.

Klageren gør via sin advokat gældende, at indkvarteringen var så utilfredsstillende, at tre fra gruppen måtte flytte et andet sted hen på dag to, hvilket medførte, at familien ikke var samlet på ferien. Grunden til flytningen var, at de tildelte værelser lå i kælderen, var fugtige, manglede belysning og havde mangelfuld møblering og mangelfulde faciliteter.

Klagerens advokat begrundede reklamationen nærmere ved at argumentere for, at klageren inden købet af pakkerejsen hos bureauet, havde gjort gældende, at klager ønskede et 4- eller 5-stjernet hotel, og at bureauet således vidste, at klager forlangte en god standard på hotellet.

Bureauet havde dog inden aftaleindgåelsen gjort klart for klager, at alt i de kategorier var udsolgt.

Advokaten anerkendte på vegne af klager, at bureauet havde gjort klager opmærksom på dette forhold, men gjorde gældende, at bureauets beskrivelse af hotellet var en anprisning, der ledte tankerne hen på et hotel af en meget god standard.

Advokaten mente slutteligt ikke, at hotellets faciliteter levede op til de krav, der blev stillet klageren i udsigt, og at en betydelig del af de aftalte ydelser i pakkerejsen ikke blev leveret som aftalt. Pakkerejsen havde derfor iflg. klager været væsentligt forfejlet, og advokaten ønskede på vegne af klager at hæve købet og få hele rejsens pris refunderet. Advokaten henviste på klagers vegne til Lov om Pakkerejser § 20 [NB! i gammel pakkerejselov].

Senere i forløbet fremsendte advokaten på vegne af klager en række billeder af værelserne på hotellet.

Bureauet anerkendte, at rejsen var behæftet med mangler og tilbød klager en kompensation på 15.402 kr. Denne kompensation gives fordi det ikke var oplyst, at værelserne lå i kælderplan, at værelserne var for små, at der var håndvask inde på selve værelset på det ene værelse, og at familien på grund af flytning til et andet hotel blev splittet op. Det er værd at bemærke, at kompensationen ikke gives for de øvrige forhold, klager gennem sin advokat reklamerede over, herunder hotellets generelle standard i forhold til hotelkategorien.

Desuden tilbød bureauet at refundere klagers udgift på 13.104 kr. for leje af andet hotelværelse.  I alt 28.542 kr.

Klageren stillede sig ikke tilfreds hermed, og krævede gennem sin advokat hele rejsens pris på 161.930 kr., en kontant kompensation på 25.000 kr. samt erstatning af udgift til anden indkvartering på 13.104 kr., hvilket tilsammen gav 200.034 kr.

Bureauet nægtede at imødekomme klagers krav, og fastholdt det oprindelige tilbud på i alt 28.542 kr. og gjorde blandt andet gældende, at hotellet var et helt almindeligt 3-stjernet hotel, og at man ikke har anprist det på en måde, der kunne lede tankerne hen på et 4- eller 5-stjernet hotel.

Desuden gjorde bureauet gældende, at klager meget udtrykkeligt var gjort opmærksom på, at alle hoteller i den højere kategori var udsolgt, og at tilbuddet gjaldt et ophold på et 3-stjernet hotel.

Bureauet informerede klager om, at et eventuelt større kompensationsbeløb kun kunne komme på tale, hvis klager leverede billeder, der viste noget andet i forhold til værelserne. Bureauet havde undersøgt værelserne og kunne ikke genkende klagers opfattelse af, at værelserne var fugtige eller ubeboelige.

Herefter leverede klager gennem sin advokat en samling billeder, som bureauet afviste at medtage i den samlede vurdering. Det viste sig nemlig, at nogle af billederne var fra hotelpersonalets private soveværelser samt personalets private vaskerum og ikke af de værelser, klager og klagers gruppe boede i.

Bureauet fastholdt derfor dets tilbudte beløb på 28.542 kr. Klagers advokat tog herefter reklamationen til behandling i Pakkerejse-Ankenævnet.

Afgørelsen

Pakkerejse-Ankenævnet fandt, at rejsen var behæftet med mangler, blandt andet at indkvarteringen foregik på værelser i kælderniveau, og at klager skulle have været gjort opmærksom på dette inden aftaleindgåelsen. Pakkerejse-Ankenævnet mente også, at værelsernes størrelse berettigede til et afslag i prisen i forhold til, hvad man kunne forvente.

Omvendt mente nævnet ikke, at rejsen var væsentligt forfejlet, og at der dermed var grundlag for at hæve købet. Nævnet fastsatte nedslaget til i alt 15.000 kr. Nævnet fandt også, at bureauet skulle tilbagebetale udgifterne til det nye hotelværelse for tre personer på 13.104 kr.

I alt gav det 28.104 kr.

Ankenævnet mente ikke, at de øvrige punkter, klager gennem sin advokat lagde til grund, kunne danne grundlag for erstatning eller kompensation i øvrigt.

Klageren fik dermed ikke medhold i sin klage i forhold til det fremsatte krav på mere end 200.000 kr. og fik faktisk tilkendt et beløb, der var lidt mindre end det beløb, bureauet i første omgang tilbød klager.

Hvad kan vi lære af sagen?

Sagen viser, at bare fordi klager gør brug af en advokat, er det ikke ensbetydende med, at klager har ret i det påståede beløb. Tværtimod oplever vi faktisk ofte, at de beløb, der bliver anmodet om i sager, hvor klager gør brug af advokater, er uforholdsmæssigt høje. Det har også vist sig, at nogle advokater formentlig ikke har sat sig ordentlig ind i reglerne og Pakkerejse-Ankenævnets praksis. Det er derfor vigtigt, at man ikke lader sig skræmme af et krav, blot fordi det er en advokat, der varetager en klagers krav. Det anbefales altid, at man ved usikkerhed i sådanne sager retter henvendelse til sekretariatet for en vurdering af de fremsatte krav.

NB. Denne kendelse har tidligere været udgivet på vores gamle hjemmeside, der blev nedlagt med udgangen af 2019.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk