Toldstyrelsens kampagne om rejseregler

DRF har modtaget information fra Toldstyrelsen om en kampagne om rejseregler, og styrelsen har spurgt, om vi vil sende informationen videre til medlemmerne. Det vil vi naturligvis gerne, og den kan læses nedenfor. Spørgsmål om Toldstyrelsens kampagne skal rettes direkte til styrelsen selv på telefon 72 37 25 73.

Borgere, der rejser til og fra et land uden for EU (og inden for EU for den sags skyld), er en af Toldstyrelsens prioriterede borger-målgrupper. Målgruppen er prioriteret på baggrund af en større dataindsamling og analyse samt ud fra hvilke grupperinger, der generelt har stor betydning for Toldstyrelsen, og som fylder meget i antal henvendelser og sagsbehandling.

 Udfordringerne for de rejsende er:

  1. De rejsende ved, at der eksisterer regler for, hvad de må tage med hjem fra rejser udenfor EU, men de kender ikke de konkrete regler og undersøger sjældent reglerne selv. De rejsende kan komme i tvivl om typer af varer, mængder, beløb og grænser. De rejsende benytter sig af ‘tommelfingerregler’ fremfor korrekt officiel viden.
  2. Det er først i lufthavnen, at mange rejsende igen bliver konfronteret med eventuelle konsekvenser og tvivlsspørgsmål og aktivt søger viden.
  3. De rejsende kender ikke til konsekvenserne ved at gå gennem grøn kanal med noget, der skulle være angivet. Derved kan det også være lettere ‘at tage chancen’. De rejsende forestiller sig, at de blot bliver pålagt told eller frataget varer, hvis de bliver udtaget til kontrol. De er ikke klar over, at de som oftest skal betale told og afgifter samt en bøde svarende til det dobbelte beløb af told og afgifter.
  4. Rød kanal virker skræmmende for de rejsende, og de vil typisk aldrig vælge at gå gennem denne.

I 2022 sætter vi fokus på emnet via en større kampagne – dette for at øge kendskabet til reglerne for rejser inden og uden for EU, og hvor man kan orientere sig om disse. Portalen ind til de mange regler, og den side vi vil flage, er www.rejseregler.dk, som vi kommer til at tilpasse kampagnens hovedbudskaber bl.a. med fokus på de områder, hvor flest rejsende ubevidst ender med at overtræde loven.

 Vores indsats skal bl.a. hjælpe de rejsende med at undgå:

  • uforudsete og ubehagelige situationer, der kan afslutte en ellers dejlige ferie med en dårlig oplevelse i fx toldfilteret, helbredsmæssigt grundet skadelige varer mv. Vi ved desuden fra adfærdsdesign, at en dårlig oplevelse som afslutning på fx en ferie ofte overskygger en ellers samlet positiv helhedsoplevelse og risikerer at blive det, ferien huskes for.      
  • at bryde internationale konventioner og lovgivning om bl.a. truede dyr og planter, våben, varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, lægemidler, fødevarer osv.
  • at få konfiskeret varer og betale afgifter og bøder.

Det, vi håber, at I og andre rejsebureauer kan hjælpe os og jeres kunder med er ganske kort at videreformidle, at der findes regler, som de skal være opmærksomme på – bl.a. hvad de køber og putter i kufferten, når de rejser hjem – og hvor de kan finde reglerne, hvis de kommer i tvivl før og under rejsen (rejseregler.dk). Der er ingen, der husker de konkrete regler, men hvis de rejsende blot ved, at de findes, og hvor de kan finde dem digitalt i situationen, er vi langt. Dette kunne flages via en linje og et link i en ordrebekræftelse, på jeres website, på lokationerne via jeres guides, i nyhedsbreve etc. Der er sikkert mange små greb, man kan anvende på kunderejsen, men det ved I naturligvis bedst.

 Som offentlig myndighed har vi naturligvis ingen kommerciel bagtanke eller dagsorden. Vi har dog heller ikke meget at tilbyde ud over et strategisk samarbejde til gavn for alle – at få flest muligt glade rejsende hjem fra deres ferie uden dårlige afslutninger, som måske kunne være undgået.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk