Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Om godt to uger holder DRF afholder medlemsmøde, hvor medlemmerne får forelagt og vedtager medlemskontingentet for 2022, som så endelig godkendes på generalforsamlingen i marts/april 2022.

MF Birgitte Bergman (K) kommer også til medlemsmødet for at diskutere diskutere rejsebrancherelaterede spørgsmål med os.

Dagsorden for medlemsmødet er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forelæggelse af budget for 2022
4. Fastlæggelse af a/c-kontingent for 2022
5. Oplæg ved Birgitte Bergman (K)
6. Eventuelt

Mødet afholdes fra klokken 14 til klokken 16 den 14. oktober 2021 i København. Det bliver enten hos DRF selv på Vodroffsvej, Frederiksberg eller et andet centralt sted, hvis vi bliver mange.

Læs mere om kontingentskalaen for 2022, budgettet for 2022 med videre i særmeddelelse #67/2021 her.

Tilmelding til drf@travelassoc.dk snarest muligt og gerne senest 1. oktober 2021, så vi ved, om vi kan holde mødet hos os selv eller skal booke lokale andet sted. Angiv navn(e) på deltager(e) samt bureau.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk