Pakkerejsedirektivet er under revision

Revisionen har stor betydning også for danske rejsebureauer

Pakkerejsedirektivet er stadig under revision, og er lige nu et højprioritetsområde for sekretariatet. DRF både følger og deltager aktivt i dette arbejde, som foregår i EU-regi. Direktivet danner grundlaget for den danske pakkerejselov og har dermed stor indflydelse på dagligdagen i danske rejsebureauer.

Begrænsning på forudbetalinger

Sammen med ECTAA ønsker DRF først og fremmest at sikre, at pakkerejsedirektivet afspejler den virkelighed, rejsebureauerne står over for. Vi er stærkt bekymrede over EU-Kommissionens tilgang til revisionen, da nogle af Kommissionens forslag om at forhøje forbrugerbeskyttelsen på pakkerejser yderligere, vil have den stik modsatte effekt.  Kommissionen lægger bl.a. op til, at rejsebureauer skal begrænses i, hvor meget de må tage i forudbetaling fra kunderne. Dette og andre af forventede elementer af forslaget, vil DRF informere nærmere om på et kommende onlinemøde.

DRF og vores kolleger i de andre, europæiske rejsebureauforeninger har intet imod en solid forbrugerbeskyttelse, da det netop er en af fordelene ved pakkerejser. Det, vi først og fremmest protesterer imod er, at hele det økonomiske ansvar lægges på rejsebureauerne, mens flyselskaberne går nærmest fri.

Der skal være lige konkurrencevilkår

DRF og ECTAA arbejde derfor også hårdt på, at passagerbeskyttelsesreglerne, herunder forordning 261 om flypassagerers rettigheder også bliver revideret samtidig med pakkerejsedirektivet for at skabe større ligevægt i ansvarsfordelingen mellem rejsebureauer og deres leverandører. Sidstnævnte er som bekendt ikke reguleret på et tilnærmelsesvist ligeså byrdefuldt niveau, som pakkerejsearrangørerne.

Kun på den måde kan vi sikre bedre og mere ligelige konkurrencevilkår mellem rejsearrangørernes og deres leverandører, samtidig med at de rejsende får en god forbrugerbeskyttelse uanset hvilken type rejse, der er tale om.

Det forlyder, at Kommissionen vil fremsætte sit forslag til et revideret pakkerejsedirektiv omkring november, men henset til det kommende parlamentsvalg i 2024, er intet sikkert endnu.

DRF indkalder til onlinemøde

På ovennævnte onlinemøde vil DRF orientere nærmere om vedtagelsesprocessen. Her vil vi uddybe, hvad det forventelige indhold af direktivet bliver og redegøre for det seneste 1 ½ års arbejde med at få Kommissionen til at få en større forståelse for de juridiske og ikke mindst praktiske udfordringer, det giver, når man kun vælger at lovgive om et enkelt element i pakkerejsens værdikæde.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk