Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Som redegjort for i særmeddelelse #90 fra den 28. august 2020 blev der indgået aftale om kompensation for virksomheder, der er særligt hårdt ramt af COVID-19-relaterede restriktioner.

Som det fremgår af særmeddelelse #90, er rejsebureauer omfattet af denne aftale i kraft af de restriktioner, som rejsebureaubranchen pålægges i kraft af Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Aftalen indebærer bl.a. (1) en forlængelse af kompensationsordningen for faste omkostninger for særligt berørte erhverv,  (2) en videreførelse af selvstændigordningen og (3) en forlængelse af garantiordningen for Rejsegarantifonden.

Forlængelsen gælder frem til og med den 31. oktober 2020.

Bekendtgørelsen for forlængelse af kompensationsordningen ved Erhvervsstyrelsen for faste omkostninger for særligt berørte erhverv er endnu ikke offentliggjort, og det er derfor ikke afklaret, hvornår ansøgningsfristen for at søge for perioden frem til og med den 31. oktober rent faktisk løber.

For at være på den sikre side, bør man derfor henholde sig til den gældende ordning for perioden til og med 31. august, hvor ansøgningsfristen er den 30/9-2020.

Vi har rykket Erhvervsministeriet for svar og tydeligt tilkendegivet, at vi forventer at ansøgningsfristen for den sidste periode til og med 31. oktober forlænges, da det ikke giver mening at have ansøgningsfrist, der i princippet kan være udløbet, inden den bekendtgørelse, der giver ret til kompensation, er offentliggjort.

Men da intet er forudsigeligt i disse dage, er det vores klare anbefaling, at hvis man vil søge Erhvervsstyrelsen for kompensation for faste omkostninger for perioden frem til og med den 31. oktober 2020, så skal man indsende denne ansøgning senest den 30/9-2020.

Det vigtigste er at få indsendt ansøgningen, så kan man altid rette i ansøgningen efterfølgende.

DRF orienterer naturligvis så snart vi har fået svar fra Erhvervsministeriet.

Venlig hilsen

DANMARKS REJSEBUREAU FORENING