Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Flere af jer har tidligere foreslået, at man måske kunne bruge opsagte såvel som medarbejdere, der fortsat er ansat i rejsebureaubranchen, i arbejdet med test/smitteopsporing m.v. i forbindelse med covid-19-pandemien.

Den idé vil vi gerne gå videre med til Erhvervsministeriet, og vi har derfor nu brug for jeres hjælp, hurtigt, til at få et overblik over, hvor mange vi i rejsebureaubranchen kan stille med til en styrket smitteopsporingsindsats.

Vi vil derfor gerne vide, om det stadig er relevant for jer at stille medarbejdere til rådighed for arbejdet med at opspore danske smittede, og i givet fald hvor mange medarbejdere, der er tale om. Desuden skal vi vide, i hvilken region i Danmark de medarbejdere du kan stille med har deres ansættelsessted.

Vi skal bruge jeres info meget hurtigt og senest i morgen formiddag (10. november klokken 12.00). Hvis din virksomhed kan låne medarbejdere ud (vi ved endnu ikke hvor lang en periode der ville kunne være tale om), så send information til os på drf@travelassoc.dk om følgende:

  1. Hvor mange medarbejdere kan du ”stille med” (opdelt i hhv. opsagte og ikke-opsagte),
  2. Fra hvilken dato vil de pågældende kunne lånes ud?
  3. Hvor i landet, nærmere betegnet i hvilken Region, er de pågældende ansat?

Det er usikkert, hvor stort det konkrete behov for mandskab til denne smitteopsporingsopgave er. Vi kender ikke den præcise tidshorisont, da det bl.a. afhænger af udviklingen i smittetal. Vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt sige mere om det endelige mandskabsbehov. Bemærk desuden, at DRF ikke er orienterede om aflønning, ligesom det heller ikke er DRF, der er arbejdsgiver.

Venlig hilsen

DANMARKS REJSEBUREAU FORENING

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk