Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Danmarks Rejsebureau Forening udtalte sig i går, tirsdag, til citat til journalister fra Jyllands-Posten om, hvordan foreningen ser på en eventuelt kommende mulighed for et covid-pas til rejsende. Et covid-pas vil indebære, at ejeren er vaccineret mod covid-19.

Artiklen, der kan læses her, hvis man har abonnement til Jyllands-Posten, er ikke vinklet som en rejsebranchehistorie, men som en historie om, hvordan befolkningen som sådan stiller sig til den måske snarligt kommende vaccine mod virusset.

I den forbindelse har journalisterne spurgt en række aktører, for hvem en vaccine kunne betyde åbning af fx rejser, festivaler, koncerter med mere. Herudover skrives der til baggrund om en ny måling fra Hope-projektet på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Hope-projektet er et forskningsprojekt om danskernes corona-adfærd, herunder om de er vaccineskeptiske eller ej.

Da artiklen er låst og kræver betaling/abonnement, har vi ikke ret til at dele den i sin fulde længde, men nedenstående er Lars Thykiers to citater fra artiklen.

Det første citat er svar på fordelen ved et covid-pas:

»Det vil skabe tryghed og sikkerhed hos kunderne og få flere til at købe en billet, som ellers ikke ville have gjort det,« siger Lars Thykier.

Det andet citat er svar på, om Lars Thykier erkender, at der er et element af tvang over at skulle lade sig vaccinere ved rejser:

»Tvang minder om noget fra 1930’erne og -40’erne, som vi ikke har lyst at gentage. Tvang og demokrati er to ord, der ikke hænger sammen. På den anden side er det indlysende, at det er den vej, vi skal, fordi alle vil have glæde af at slippe for frygt, for mundbind og lignende. Men der vil være nogle, der af religiøse eller private grunde vil sige nej tak,« mener Lars Thykier.

Danmarks Rejsebureau Forening går som det fremgår af citatet ikke ind for, at staten skal tvangsvaccinere danskerne. Men vi støtter som udgangspunkt alle tiltag, som kan få sat skub i rejsehjulene igen, og hvis en – frivillig – vaccination mod covid-19 kan åbne landegrænser for den vaccinerede rejsende, ser vi ingen problemer i det.

Der forventes yderligere debat om spørgsmålet om Covid-19 pas i de kommende dage, hvor DRF naturligvis bidrager med synspunkter i den udstrækning der bliver spurgt til dem. Fokus i kommunikationen vil især være på behovet for en politisk stillingtagen, både i DK & i EU, til indførelsen af et Covid-19 pas og de kriterier der vil være gældende for et sådant dokument.

Venlig hilsen

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk