Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

DRF har udarbejdet et kort notat med en opdatering på EU’s arbejde med lempelser i rejserestriktionerne inden for EU samt indførelsen af det europæiske coronapas.

Notatet tager udgangspunkt i EU-Kommissionens forslag til en ajourføring af den Rådshenstilling, der blev vedtaget i efteråret 2020 med henblik på at koordinere restriktionerne for den frie bevægelighed i EU.

Der foreslås indført en række lempelser i de gældende rejserestriktioner, hvilket er nærmere beskrevet i notatet

EU-Parlamentet skal i næste uge forhandle forslaget sammen med reglerne om det europæiske coronapas, og herefter vil de enkelte lande kunne påbegynde tilpasningen af nationale rejserestriktioner.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at forslaget endnu ikke er vedtaget, så det kan ikke garanteres, at lempelserne gennemføres på den måde, der er foreslået i henstillingen.

Notatet kan rekvireres ved at rette henvendelse til sekretariatet på drf@travelassoc.dk.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk