Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

I disse dage sender Erhvervsstyrelsen info pr. digital post om den såkaldte slutafregning af den kompensation, virksomheden har modtaget i forskellige perioder sidste år. Det drejer sig dels om lønkompensation udbetalt til virksomheder fra 9. marts frem til d. 29. august 2020, dels kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020 og slutteligt kompensation udbetalt til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31. august 2020. Det har dermed ikke noget at gøre med ”periode 1-problematikken” eller lån, men alene om lønkompensation, faste omkostninger og selvstændig/freelancekompensation.

Senest den 31. maj skal man have indberettet sin dokumentation til slutafregning af kompensation, som virksomheden har fået udbetalt af staten i forbindelse med Covid-19-restriktionerne. Indberetter og dokumenterer man ikke rettidigt – altså senest 31. maj 2021 – skal man betale hele det beløb, man har modtaget, tilbage.

På Virk er der lanceret IT-systemer til modtagelse af din dokumentation. Erhvervsstyrelsen opfordrer virksomheder til at gå i gang med det samme, for det kan tage tid at finde dokumentationen frem. Erhvervsstyrelsen er klar til at hjælpe med vejledning i processen, bl.a. med en hotline, vejledning på Virksomhedsguiden og videoguides på Virk.

Du kan læse mere her (faktaark) og her (yderligere info om indberetning).

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk