Information om Sekretariatets bemanding over sommeren

Kære medlemmer

Sommeren 2020 bliver formentlig på alle måde anderledes end det, vi havde forestillet os for blot få måneder siden.

På sekretariatet vil der være bemanding hele sommeren igennem, og vi har derfor som normalt åbent på telefon (35 35 66 11) og mail (drf@travelassoc.dk) alle hverdage mellem 10.00 og 15.00.

Af hensyn til ferieafholdelse kommer bemandingen til at veksle lidt fra uge til uge, men der vil være mindst én juridisk konsulent tilgængelig for rådgivning gennem hele sommerperioden. I visse perioder vil bemandingen dog være så reduceret, at vi ikke på forhånd kan love juridisk sagsbehandling med det samme. Vi håber på medlemmernes forståelse herfor og beklager på forhånd de gener, det måtte medføre.

Tidernes ugunst til trods ønsker vi alle medlemmer en forhåbentlig dejlig sommer.

Venlig hilsen

DANMARKS REJSEBUREAU FORENING

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk