Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Er I opmærksomme på, at I kan få støtte til ”genstartsaktiviteter” fra staten? Og at der kan søges om tilskud til en række forskellige pakkerejseaktiviteter?

Vi ved, at en del af jer er i gang med at skrive en ansøgning til, eller allerede har søgt, genstartspuljen for rejsebureauer, men for en sikkerheds skyld vil vi lige minde jer om støttemuligheden, der udspringer af den aftale, regeringen indgik med en række af Folketingets partier i juni måned (”sommerpakken” eller ”genstartspakken”) om støtte til genstart af bl.a. de danske rejsebureauer.

I har fået mail om ordningen i en mail fra Rejsegarantifonden tirsdag den 10. august, så denne særmeddelelse udsendes blot for at gøre opmærksom på, at genstartspakken findes og ikke mindst at fristen for at søge midler herfra er den 19. august 2021.

Af aftalen fremgår det ”at det er muligt at søge om tilskud til rabatter eller aktiviteter, der kan hjælpe til en genstart af virksomheden. Det kan fx være marketingstøtte, støtte til annoncer i aviser, på TV eller lignende, støtte til forbedring af hjemmesiden, støtte til uddannelse og kompetenceudvikling, rabatter på pakkerejser (dog ikke flybilletter) eller andet”.

Der er med andre ord ret brede muligheder for at få støtte til at forbedre dit rejsebureaus situation efter mange måneders nedlukning.

Vær opmærksom på, at hvis du inden for de sidste 3 år har modtaget de minimis-støtte ud over de ca. 707.000,- kr. du har ”fået” som følge af, at Rejsegarantifonden i 2020 fik tildelt i alt 425 millioner til dækning af kommende konkurser, er det muligt, at du kun kan få et meget begrænset støttebeløb tilkendt.

Det kommer an på det beløb, du tidligere har fået udbetalt.

Læs mere om bekendtgørelsen bag genstartspakken på Retsinformation her.

Ansøgning om midler via genstartspakken findes på virk.dk her.

Du kan få yderligere svar på dine spørgsmål ved at kontakte Erhvervsstyrelsen (tlf. 7220 0030) eller gå ind på virksomhedsguiden og læs mere om ordningen der: Vejledning: Pakkerejsepulje | Virksomhedsguiden

Baggrundsinfo: Hvis I er interesserede i at vide mere om DRFs holdning til ”bekendtgørelsen om støttepulje til danske rejsebureauer”, så læs vores høringssvar her eller i særmeddelelse #58 af den 1. juli 2021, hvor der findes link både til DRFs svar samt til Høringsportalen.

I næste uge (uge 33) er sekretariatet igen fuldtalligt efter sommerferieafholdelse og møder alle ind på kontoret på Vodroffsvej 32 på Frederiksberg.

Vi glæder os til at være i kontakt med jer igen og informerer mere om sekretariatets arbejdsplan og kommende online-møder, når vi har fået overblikket over efterårets arbejdsopgaver.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk