Pressemeddelelse fra DRF og RiD

Spanien er i fare – Rejsebranchen forventer regional rejsevejledning

I morgen præsenterer Udenrigsministeriet den ugentlige opdatering af rejsevejledningerne. Den forventede udvikling i det samlede smittetal for Spanien kunne umiddelbart give anledning til, at landet efter den nuværende model for rejsevejledninger skifter fra gul til orange, således at rejser til Spanien frarådes.

Smittetrykket i de forskellige regioner i Spanien er imidlertid meget forskelligt. På eksempelvis Balearerne, hvortil bl.a. Mallorca hører, og på De Kanariske Øer er smittetrykket meget lavt sammenlignet med enkelte regioner på fastlandet – navnlig i det nordøstlige Spanien.

Derfor forventer rejsebranchen, at Udenrigsministeriet vil ændre den hidtidige landsspecifikke rejsevejledning til en regionsvis opdeling – i første omgang for Spanien. Det vil i givet fald betyde, at danske ferierejsende fortsat vil kunne rejse på ferie til Mallorca og De Kanariske Øer samt andre regioner i Spanien, hvor smittetrykket er markant lavere end den grænse, de danske myndigheder har fastsat.

De to brancheforeninger Rejsearrangører i Danmark (RID) og Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) har allerede i sidste uge påpeget problematikken i forhold til Spanien overfor bl.a. Udenrigsministeren og indtrængende opfordret til, at der fremover udarbejdes en regional rejsevejledning.

”Smittetrykket for både Mallorca og De Kanariske Øer er markant lavere end for Spanien som helhed. Det populære rejsemål Mallorca ligger i Middelhavet 200 km fra Barcelona, hvor smittetrykket er højt. Og de Kanariske Øer ligger ca. 2.000 km syd for Barcelona”, udtaler direktør i RID, Henrik Specht.

”At se så forskellige geografisk afgrænsede områder under ét er for unuanceret og i virkeligheden misvisende. En regional opdeling er det eneste rigtige,” fortsætter han.

”Rejsebranchen har over for bl.a. Udenrigsministeren påpeget urimeligheden i en samlet rejsevejledning for Spanien og opfordret til, at modellen med landsvise rejsevejledninger justeres,” tilføjer administrerende direktør i DRF, Lars Thykier.

”Vi går derfor meget stærkt ud fra, at Udenrigsministeriet i morgen vil præsentere en regional rejsevejledning for Spanien. Alt andet ville være helt uacceptabelt over for både de rejsende, for rejsebranchen og for samarbejdspartnerne i de spanske ferieområder, hvor smittetrykket overholder de danske kriterier”, afslutter han.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk