Støj fra fest og afterski udløste ikke kompensation

En familie følte sig meget generede af støj, herunder musik, fra hotellets restaurant og solterrasse, som var et populært afterski-sted. Bureauet tilbød et kulancebeløb på kr. 4.000,-, som klager ikke mente var tilfredsstillende. Klager krævede kr. 10.000,- og lod Pakkerejse-Ankenævnet vurdere sagen (nr. 19-309).

Sagen

Klageren købte telefonisk d. 24. maj 2018 en skiferie til Italien for fire personer af en uges varighed. Indkvarteringen var på et dobbeltværelse samt et tresengsværelse med balkon. Med i prisen på kr. 34.590,- var også halvpension, liftkort samt forskellige typer af skileje og skitransport. Sagen blev behandlet i PAN efter den gamle Lov om Pakkerejser grundet købstidspunktet.

Klageren gjorde gældende, at der var høj og vedvarende musikstøj med dunkende rytmer på hotellets restaurant på terrassen hver dag gennem hele ferien i tidsrummet 9.30-20.30, hvilket gjorde det umuligt for klager at benytte balkonen. Klager foretog en række lydoptagelser og målte desuden decibelniveauet.

Klager gjorde gældende, at det ikke var muligt at finde ro noget sted på hotellet, hvilket både klager og et barnebarn havde behov for. Undervejs reklamerede klager til både guide og bureau, hvilket ikke hjalp på støjen.

Klager gjorde også gældende, at klager havde boet på hotellet før, og derfor ikke havde nogen betænkeligheder ved at booke det igen, men at informationen om hotellets popularitet som et afterski-sted først kom klager for øre efter aftalen var indgået, og det således ikke var muligt at ombooke.

Af udbudsmaterialet om hotellet fremgik det bl.a., at hotellet havde en hyggelig kælderbar, hvor man kunne slappe af med en drink og at hotellet i øvrigt var samlingspunkt for alle rejsebureauets gæster på destinationen, og at man med garanti ville få oplevelser, man sent ville glemme.

Klageren fik tilsendt rejsebevis dateret den 24. maj 2018 og modtog sener en endeligt rejsebevis dateret den 16. februar 2019. På det første rejsebevis var der ikke anført noget om støj, hvorimod det på det endelige rejsebevis fremgik, at fordi hotellet havde en unik placering midt på pisten med en solterrasse, ville hotellet ofte afholde afterski i tidsrummet 14:30-17:00, hvor høj musik kunne forekomme,

Klager krævede kr. 10.000,- i kompensation for musikstøjen, hvilket bureauet afviste, da støjniveauet og omfanget ikke efter rejsebureauets opfattelse udgjorde en mangel. Bureauet tilbød i stedet et kulancebeløb på kr. 4.000,- og gjorde blandt andet gældende, at de målte decibelniveauer svarede til at ligge fra almindelig restaurantstøj og til, når det var værst, til ”en græsslåmaskine”.

Desuden ønskede bureauet yderligere materiale i form af en video som dokumentation, da det ikke stod bureauet klart, præcis hvor klager havde foretaget lydoptagelserne – om det var med telefonen foran en højttaler eller længere væk. Det fremgik nemlig ikke af klageres reklamation.

Klager stillede sig ikke tilfreds med kulancebeløbet på kr. 4.000,- og valgte i stedet at bringe sagen for Pakkerejse-Ankenævnet med det oprindelige krav på en kompensation på kr. 10.000,-.

Afgørelsen

I Pakkerejse-Ankenævnet fandt tre medlemmer (Nævnets formand, Danmarks Rejsebureau Forening og Rejsearrangører i Danmark) ikke, at at musikken havde overskredet den grænse, man som gæst måtte finde sig i på det pågældende hotel på den pågældende destination.

Med sin beskaffenhed som et populært hotel samt dets beliggenhed midt på pisten mente de tre medlemmer ud fra en helhedsvurdering ikke, at de af klageren kritiserede forhold overskred den tolerancetærskel, en rejsende under de givne omstændigheder måtte være forberedt på at acceptere.

Ifølge disse medlemmer var rejsen ikke behæftet med mangler, der kunne udløse kompensation.

To af Nævnets medlemmer (Forbrugerrådet TÆNK) var uenige og afgav dissens, idet de mente, at bureauet ikke havde oplyst godt nok om støj på hotellet i dagtimerne, og at støjen derfor havde overskredet den nævnte tolerancetærskel. Disse medlemmer mente, at klager var berettiget til en kompensation.

Da der i PAN træffes afgørelse efter stemmeflertallet, fik klager ikke medhold.

Hvad kan vi lære af sagen?

Støj af den ene eller den anden slags på ferien kan sagtens udgøre en mangel, der berettiger kunden til et forholdsmæssigt afslag. Selvom den type støj, der optræder i denne sag, ikke blev vurderet til at overskride det, en rejsende må acceptere, kunne samme type støj sagtens have afstedkommet et andet resultat.

Afgørende er, om rejsebureauet i dets udbudsmateriale har oplyst tilstrækkelig tydeligt om muligheden for støj. Vi kan blandt andet se, at flertallet i denne sag tog højde for en række konkrete ting inden de afsagde kendelsen. Blandt andet vægtede det til bureauets fordel, at det fremgik af hotelbeskrivelsen, at hotellet var et populært samlingspunkt for alle rejsebureauets gæster på destinationen, og at det derfor var påregneligt, at der kunne forekomme støj fra musik og gæster.

Det var således ikke afgørende, at de konkrete oplysninger om støj i tidsrummet 14:30-17:00, alene fremgik af det endelige rejsebevis, der var tilsendt kunden længe efter aftalens indgåelse, idet bureauets beskrivelse af hotellet i dets udbudsmateriale fandtes at være tilstrækkelig til, at klageren burde kunne forudse, at der ville være musikstøj på hotellet.

NB. Denne kendelse har tidligere været udgivet på hjemmesiden.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk