Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Sag 21-2116

Klager var meget utilfreds med et byggeri og noget vejarbejde i nærheden af golfbanen, som, ifølge klager i Pakkerejse-Ankenævnets sag nr. 21-2116, bevirkede, at klager ikke kunne spille golf i fred og ro. Klager gjorde på den baggrund krav om at få refunderet mere end 1/3 af rejsens pris som kompensation.

Sagen

Klager købte en rejse for to personer til La Cala i Spanien. Rejsen var af knapt en måneds varighed og inkluderede ophold i lejlighed uden pension, billeje, 2 x 16 runder golf på to forskellige golfbaner samt bagage på flyet (golftaske). Rejsens samlede pris var 28.990 kr.

Klager var fra begyndelsen ikke glad for den måde, rejsen var arrangeret og gjorde gældende, at adgangsforholdene til i hvert fald den ene golfbane på grund af vejarbejde og omkørsel var ufremkommelig. Desuden gjorde klager gældende, at bureauet ikke før rejsen havde udleveret kørselsinformation om, hvordan man kom fra lufthavnen til hotellet i den lejede bil, og hvordan man kom til den ene golfbane uden at spilde for meget tid.

Klager gjorde også gældende, at alle golfrunder foregik, så man som golfspiller var omgivet af hylende kraner, stor byggeaktivitet og generende støvskyer på grund af en nærliggende byggeplads. Klager havde heller ikke fået information om byggepladsen før afrejse.

Klager stillede krav om mindst 10.000 kr. i kompensation for generne.

Bureauet medgav, at selvom tilkørselsforholdene til en af golfbanerne var alternative på grund af vejarbejde, var de ikke ufremkommelige. Det havde en medarbejder fra bureauet på en rejse kort forinden selv vurderet. Bureauet var dog villige til at se nærmere på sagen, hvis klager kunne dokumentere ufremkommeligheden.

Bureauet gjorde også gældende, at det dagen efter klagers ankomst havde fremsendt et kort over området til klager på mail, og at en af bureauets repræsentanter på stedet havde hjulpet klager med at finde vej.

Bureauet var tillige kede af, at den nærliggende byggeplads havde generet klager, men gjorde gældende, at det aftalte produkt fra bureauets side var leveret i overensstemmelse med aftalegrundlaget, og at byggeriets omfang i øvrigt ikke var så stort, at det havde indflydelse på klagers golfspil.

Bureauet gjorde i den anledning gældende, at byggeriet kun var synligt fra få af golfbanernes huller.

Bureauet afviste på den baggrund klagers krav om kompensation.

Klager lod derefter Pakkerejse-Ankenævnet vurdere sagen.

I en henvendelse til PAN gjorde rejsebureauet gældende, at støj m.v. fra byggeriet ikke havde indflydelse på bureauets produkt, at vejarbejdet, der var skyld i at klager måtte køre en omvej, heller ikke havde noget med selve pakkerejseproduktet at gøre, og at bureauet prompte havde sørget for at fremsende et kort og hjælpe med information om, hvordan man kom til golfbanen, da det blev bekendt med omkørslen pga. vejarbejdet.

Bureauet gjorde slutteligt gældende over for PAN, at det ikke mente, at der var nogen mangler ved rejsen, og at bureauet derfor fastholdt afvisning af kundens krav.

Afgørelsen

Medlemmerne af nævnet (DRF, RiD, Forbrugerrådet TÆNK og formanden) var enige med bureauet. Ankenævnet fandt enstemmigt ved deres gennemgang af sagen ikke, at klageren havde godtgjort at støj- og støvgenerne overskred den tolerancetærskel, en rejsende under de givne omstændigheder må være forberedt på at acceptere.

Klagerens andet punkt (manglende kørselsvejledning fra bureauet) blev også afvist af nævnet. Det udtalte, at klagerens trafikale udfordringer i forbindelse med kørsel i den lejede bil fra lufthavnen til hotellet ikke var mangel ved den købte pakkerejse, da klageren, uanset leje af bil, ikke med rette har kunnet forvente en kørselsvejledning fra lufthavnen til hotellet.

Ankenævnet fandt endvidere, at de trafikale udfordringer, som klageren oplevede i forbindelse med kørsel fra hotellet til den ene golfbane, blev afhjulpet inden rimelig tid, da bureauet vejledte om en alternativ rute, da klageren henvendte sig med problemet.

Klager fik dermed ikke medhold i hverken hele eller dele af sin klage.

Hvad kan vi lære af sagen?

Det, som vi først og fremmest kan se af sagen er, at det, der evt. kunne have udgjort en mindre mangel (vejledning i at komme til golfbanen) blev løst af rejsebureauet så hurtigt, at nævnet ikke fandt, at der var grundlag for at kompensere. Kan man som rejsebureau løse et opstået problem hurtigt, vil det derfor ikke nødvendigvis tælle som en mangel ved en eventuel sag i PAN. Har problemet (manglen) et lidt større omfang, end vi ser i denne sag, vil hurtig reaktion også tælle ved vurdering i nævnet, også selvom man måske ikke kunne løse problemet med det samme. Men den rejsende vil dog ofte i tilfælde af større problemer være berettiget til kompensation for den periode, hvor problemet manglen har bestået (indtil afhjælpning har fundet sted).

Vi kan også se, at selvom rejsebureauer er ansvarlige for mange ting på en pakkerejse, så er det altså ikke alt, det kan stilles til ansvar for. Der er derfor heller ingen grund til, at man som rejsebureau udbetaler småkompensationer til højre og venstre, hvis der ikke er en gyldig grund til det.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk